Java back-end programátor

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Java back-end programátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Interné číslo 200224B
Názov pozície Java back-end programátor
Predpokladaná suma plnenia 5500 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Off-site
Termín 16.03.2020 - 30.09.2020
Nástup na projekt 16.03.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na rozvoji back-end funkcionality riešenia na správu a spracovanie platobných transakcií 
 • vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
 • spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office)
 • po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6-9 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP) v prevažnom on-site SETUPe v Bratislave
 • občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 

Požiadavky

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8+)
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť JSON
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom aplikácii na AS Tomcat, Weblogic 
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)
 • skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins
 • skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio)
 • skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)

 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s vývojom aplikácií v oblasti payment (card) industry
 • výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka
 • profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Jazykové znalosti / stupeň

 • anglický jazyk - aktívne