Mid-Level JAVA Programátor

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme "dobre rozbehnutého" :) programátora na pozíciu Mid-Level JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Interné číslo 181011C
Názov pozície Mid-Level JAVA Programátor
Predpokladaná suma plnenia 4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 04.03.2019 - 04.03.2020
Nástup na projekt 04.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO
 • kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov
 • analyzovanie, konfigurovanie, implementovanie a testovanie zmien a nových funkcionalít v informačných systémoch
 • bug-fixing
 • identifikovanie nedostatkov systému
 • navrhovanie, plánovanie a implementácia nápravných opatrení
 • vylepšovnie procesu vývoja SW
 • odporúčanie a zavádzanie nových komponentov, knižníc a technológií do vývoja SW 

Požiadavky

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e
 • skúsenosti so Spring-om
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť SQL
 • znalosť technológie JSON
 • skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia)
 • skúsenosti s niektorým z JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat)
 • skúsenosti s používaním framework-u JUnit
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/...
 • znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/...
 • znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)

 • výhodou: skúsenosti s JSF
 • výhodou: znalosť EAI: JMS
 • výhodou: skúsenosti s dátovým modelovaním v rámci RDBMS
 • výhodou: znalosť platformy Apache Solr
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language)
 • výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...)
 • výhodou: skúsenosti s Linux-om
 • výhodou: skúsenosti z TELCO sektora
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie