Tím našich recruiterov | TITANS freelancers

Tím našich recruiterov

Vyberáme iba tých najlepších

TÍM NAŠICH RECRUITEROV

Nájsť tých najlepších IT špecialistov je pre nás veľmi dôležité. Preto sme túto činnosť zverili do rúk kvalifikovaných odborníkov.

Sylvia LIČKOVÁ

Sourcing Specialist
sylvia.lickova@titans.sk

Sylvia Ličková sa venuje personalistike a headhuntingu viac ako 15 rokov a pôsobila na manažérskych pozíciách v oblasti personalistiky.

Sylvia LIČKOVÁ

Sourcing Specialist
sylvia.lickova@titans.sk

Sylvia Ličková sa venuje personalistike a headhuntingu viac ako 15 rokov a pôsobila na manažérskych pozíciách v oblasti personalistiky.

Bohumila BILICKÁ

Sourcing Specialist
bohumila.bilicka@titans.sk

Bohumila Bilická sa venuje personalistike a headhuntingu viac ako 8 rokov a má bohaté skúsenosti aj z oblasti vzdelávania zamestnancov.

Bohumila BILICKÁ

Sourcing Specialist
bohumila.bilicka@titans.sk

Bohumila Bilická sa venuje personalistike a headhuntingu viac ako 8 rokov a má bohaté skúsenosti aj z oblasti vzdelávania zamestnancov.

Eva LÍŠKOVÁ

Back Office Lead
eva.liskova@titans.sk

Eva Líšková pôsobí v oblasti personalistiky viac ako 3 roky a má dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodnej a administratívnej komunikácie. Posledné roky sa venuje IT recruitingu ako aj o starostlivosti o plynulosť chodu back-office.

Eva LIŠKOVÁ

Back Office Lead
eva.liskova@titans.sk

Eva Líšková pôsobí v oblasti personalistiky viac ako 3 roky a má dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodnej a administratívnej komunikácie. Posledné roky sa venuje IT recruitingu ako aj o starostlivosti o plynulosť chodu back-office.

Radoslav MLYNČEK

Sourcing Specialist Lead
radoslav.mlyncek@titans.sk

Radoslav Mlynček má za sebou niekoľkoročné skúsenosti z rôznych oblastí IT recruitmentu. Ako Talent Sourcer úspešne umiestnil v posledných rokoch desiatky šikovných IT špecialistov.

Radoslav MLYNČEK

Sourcing Specialist Lead
radoslav.mlyncek@titans.sk

Radoslav Mlynček má za sebou niekoľkoročné skúsenosti z rôznych oblastí IT recruitmentu. Ako Talent Sourcer úspešne umiestnil v posledných rokoch desiatky šikovných IT špecialistov.

Monika BALÁŽOVÁ

Sourcing Specialist
monika.balazova@titans.sk

Monika Balážová má viac ako 7 rokov skúseností v oblasti HR na pozícii konzultantky, špecialistky v oblasti ľudských zdrojov. Posledné roky sa špecializuje na oblasť IT spojenú s recruitingom IT špecialistov. Má skúsenosti s organizovaním a vedením workshopov v oblasti IT.

Monika BALÁŽOVÁ

Sourcing Specialist
monika.balazova@titans.sk

Monika Balážová má viac ako 7 rokov skúsenosti v oblasti HR na pozícii konzultantky, špecialistky v oblasti ľudských zdrojov. Posledné roky sa špecializuje na oblasť IT spojenú s recruitingom IT špecialistov. Má skúseností s organizovaním a vedením workshopov v oblasti IT.

Nikola KOLLÁROVÁ

Junior Sourcing Specialist
nikola.kollarova@titans.sk

Nikola Kollárová sa už niekoľko rokov pohybuje v oblasti obchodnej a administratívnej komunikácie. Starostlivosť o pracovné prostredie a celú administratívnu agendu dopĺňa veľkým záujmom o IT.

Nikola KOLLÁROVÁ

Junior Sourcing Specialist
nikola.kollarova@titans.sk

Nikola Kollárova sa už niekoľko rokov pohybuje v oblasti obchodnej a administratívnej komunikácie. Starostlivosť o pracovné prostredie a celú administratívnu agendu dopĺňa veľkým záujmom o IT.