Solution Architect

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution Architekta na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor mobilného bankovníctva v Bratislave.

Internal ID 200930C
Name of position 📏 Solution Architect
Anticipated amount of performance 6200 to 7000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project 02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • architektonická kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov
 • návrh riešení systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+
 • návrh a modelovanie artefaktov architektúry podľa metodiky TOGAF (ideálne v jazyku ArchiMate)
 • kooperácia na tvorbe návrhu architektúry riešenia, na návrhu integrácie jednotlivých častí a modulov, taktiež na návrhu orchestrácie riešenia
 • príprava, hodnotenie a odporúčanie pri výbere nových technológií a postupov
 • spolupráca a súčinnosť pri riadení a analýze implementačných projektov
 • spolupráca na tvorbe špecifikácií (funkčné, ICT, integračné), use-case diagramov, process flow 
 • koordinácia špecialistov počas návrhového procesu (biznis, analytici, architekti, vývojári)
 • práca v tíme solution architektov
 • možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution Architekt, popr. aktívne projektové skúsenosti na pozicií Senior Java programátor 
 • skúsenosti s návrhom architektúry riešenia 
 • schopnosť navrhovať a modelovať artefakty business architektúry podľa metodiky TOGAF v jazyku ArchiMate
  • praktické skúsenosti s modelovacím jazykom podnikovej architektúry (ArchiMate 3.0 Foundation
  • skúsenosti s konceptom manažmentu podnikovej architektúry (TOGAF 9.x Foundation
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborné analytické a technické schopnosti
 • skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí)
 • skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie
 • skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML a ich špecifikácie
 • skúsenosti s komunikačnými protokolmi
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • skúsenosti s orchestráciou systémov a služieb
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť navrhovať alternatívne technologické riešenia
 • zodpovednosť

 • veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • výhodou: skúsenosti so Spring-om
 • výhodou: znalosť Oracle DB
 • výhodou: znalosť Linux-u
 • výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 700 €!