6 krokov, ktoré môžu zmeniť váš biznis i planétu

6 krokov, ktoré môžu zmeniť váš biznis i planétu

23.02.2024
5 min.

Technológie umožňujúce redukciu tvorby uhlíkových emisií využívajú mnohí z nás dennodenne. Príkladom je stretnutie so zahraničným klientom prostredníctvom videohovoru namiesto služobnej cesty lietadlom alebo toľkými obľúbená práca na diaľku. No tým by sa nemala znižovať pozornosť voči podielu technológií na celkovej spotrebe energie, ktorá má priamy dopad na životné prostredie. Zozbierali sme preto 6 tipov, ako môžu firmy i jednotlivci z IT prostredia efektívne podporiť princípy udržateľnosti. 

Dobrou správou pre planétu je skutočnosť, že čoraz viac podnikateľov sa snaží uviesť na trh nápady založené na digitálnych nástrojoch a procesoch. Digitalizácia umožňuje aj nové obchodné modely, ako sú finančné schémy energie ako služby (EaaS) a služby virtuálnych elektrární pre distribuované zdroje energie. Zodpovedný krok zvolili aj veľké technologické spoločnosti, ktoré sa stávajú hlavnými investormi start-upov pôsobiacich v oblasti čistej energie.

Napriek výrazným snahám o efektívnu úsporu energie však odborníci zaznamenali v posledných rokoch negatívny vplyv, ktorý má za následok pracovné zaťaženie veľkých dátových centier. To viedlo k alarmujúcemu nárastu spotreby energie v IT segmente o 20 až 40 percent ročne. Kombinovaná spotreba elektrickej energie spoločností Amazon, Microsoft, Google a Meta sa v rokoch 2017 až 2021 viac ako zdvojnásobila.

Zvyšovať osvetu je potrebné aj o závažnej vodnej stope, ktorú vytvárajú verejnosťou bežne používané technológie. Jeden z dôvodov, prečo IT spoločnosti spotrebujú obrovské množstvo vody, je chladenie dátových centier, bez ktorých nie je možné používať internet. Ešte horšie to je však s umelou inteligenciou. Na každých 20 až 50 úloh spotrebuje ChatGPT približne pol litra vody. 

Nikdy však nie je neskoro na zmenu. Koniec koncov, prívlastok ekologický dnes už nie je otázkou dobrovoľnej marketingovej snahy odlíšiť značku od konkurencie, predstavuje relevantnú požiadavku trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte je 67 percent spotrebiteľov ochotných priplatiť si za udržateľné výrobky. Zvoliť si udržateľné stratégie je preto zo strany podnikateľov kľúčové nielen pre budúcnosť ďalších generácií, ale aj pre udržanie sa na aktuálnom trhu. Inšpiráciu možno nájsť napríklad v nasledujúcich šiestich bodoch, ktoré odporúčajú členovia Forbes Technology Council.

Technológie a ich využívanie viedli v posledných rokoch k nárastu uhlíkových emisií, čím prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

1. Prejdite na cloud technológie

Digitalizácia procesov a zavedenie cloudu na jednoduché ukladanie firemných údajov znižuje množstvo papierového odpadu. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že umožňuje vyššiu ochranu citlivých materiálov. Na rozdiel od starých dátových centier, ktoré sú poháňané fosílnymi palivami, je cloud aj lacnejší a produkuje menej emisií uhlíka.

2. Osvojte si prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Jej cieľom je zmierniť vplyv výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu. Tento prístup zahŕňa budovanie povedomia a vzdelávania v odvetví, spoluprácu s vládami, mimovládnymi organizáciami a inými programami recyklácie technologického odpadu, ako aj podporu účasti spotrebiteľov na programoch recyklácie technologického odpadu. 

Okrem kvalitných školení pre zamestnancov môžete organizovať súťaže, ktoré sa týkajú ekologických iniciatív. Nezabudnite však na praktickú stránku – aby ste motivovali ľudí dochádzať do práce na bicykli, je dobré zvážiť napríklad zriadenie cyklistických parkovísk či inštaláciu spŕch v office. Aj práca z domu dokáže znížiť tvorbu emisií – v niektorých prípadoch až o 80 percent. Aby ste podporili jednotlivcov a tímy pracujúce na diaľku, môžete im zaplatiť percento z inštalácie solárnych panelov v ich domácnosti. Prípadne zabezpečte, aby ich IT zariadenia mali nastavené energeticky úsporné parametre. 

3. Zaveďte programy renovácie a opráv

Životnosť zariadení možno predĺžiť tým, že sa pokúsite diagnostikovať a odstrániť ich problémy namiesto toho, aby ste pokazený či zastaralý hardvér automaticky nechali vymeniť. Takýto prístup tiež šetrí zdroje a znižuje produkciu odpadu.

4. Darujte použité laptopy

Zvážte darovanie firemných notebookov, samozrejme kyberneticky bezpečným spôsobom, sociálne znevýhodneným deťom. Nielenže tak znížite množstvo elektronického odpadu, ale pomôžete zraniteľným komunitám preklenúť digitálnu priepasť.

Vďaka moderným technológiám využíva množstvo ľudí prácu na diaľku, čím znižujú tvorbu uhlíkových emisií.

5. Preferujte čistenie pevných diskov

Skartácia diskov je dnes najbezpečnejšou metódou likvidácie, ktorá zabezpečí, že sa vaše údaje nedostanú do nesprávnych rúk. Iniciatíva Circular Drive, ktorá podporuje bezpečné opätovné použitie hardvéru na ukladanie dát, odhaduje, že 90 percent pevných diskov sa zničí, namiesto toho, aby sa vymazali a opätovne použili. Správne vymazanie pevného disku a prepísanie údajov však umožňuje ich obnovu len v takmer laboratórnych podmienkach. Takéto disky sa tak môžu znovu použiť v nových počítačoch. 

Ďalším odporúčaním je prechod na SSD disky. Pevné disky, ktoré sú pomalšie a zastaralejšie, sa dajú demontovať tak, aby sa ich časti dali poslať na recykláciu. Naopak SSD disky, ktoré sú rýchlejšie a odolnejšie, možno vďaka kryptografickým technikám vymazávania používať opätovne ako nové.

Jedným z udržateľných postupov, ktoré si firma môže osvojiť, je aj prijatie modelu hardvéru ako služby. Namiesto nákupu a neskoršieho vyradenia zariadenia si ho spoločnosti môžu prenajať od poskytovateľov, ktorí ho udržiavajú, modernizujú a na konci jeho životného cyklu zodpovedne recyklujú. 

6. Zaveďte technológie na zber energie

Spoločnosti by mohli prijať aj technológie, ktoré by zachytávali malé množstvá inak premrhanej energie a premieňali ich na elektrickú energiu. Príkladom je svetlo, vibrácie alebo tepelné rozdiely. Tento postup môže predĺžiť životnosť zariadení, čím sa zníži frekvencia výmeny hardvéru a elektronického odpadu. 

Lokalizované energetické systémy, ako sú solárne panely, veterné turbíny a mikrosiete, dokonca umožňujú firmám vyrábať čistú energiu priamo na mieste. Okrem toho znižujú straty pri prenose, redukujú emisie uhlíka a zvyšujú energetickú účinnosť.

31 347

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

660

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

435 090

Úspešne dodaných
man-days