Čo je outsourcing IT špecialistov a ako môže pomôcť vášmu projektu?

Čo je outsourcing IT špecialistov a ako môže pomôcť vášmu projektu?

16.02.2024
4 min.

Outsourcing IT tímov ušetrí firmám interné zdroje a zefektívni ich procesy. Ako je to možné? Zostavili sme pre vás stručný prehľad výhod a špecifík, ktoré prináša prenájom IT špecialistov. 

Mnoho podnikateľov, ktorých IT tímy zápasili s nedostatkom personálnych kapacít, našlo riešenie s pomocou overeného outsourcingového partnera. Tento populárny pojem predstavuje prenájom tretej strany, ktorá pôsobí na projektoch namiesto interných zamestnancov. Môže ísť o služby, ktoré sú časovo náročné, vyžadujú si odborné znalosti alebo nie sú hlavnou podstatou činnosti firiem. 

Tímoví lídri, ktorí boli dovtedy zavalení hasením problémov spojených s oneskorenými odovzdaniami projektov, sa tak mohli vrátiť k jadru ich agendy. A ich značky si zabezpečili kvalitnejšie služby za nižšiu cenu, ako by mohli dosiahnuť hľadaním zamestnanca či freelancera na vlastnú päsť. 

4 dôvody, prečo by ste mali zvážiť outsourcing 

Na súčasnom premenlivom trhu je veľmi dôležité zachovať si pružnosť, podporovať inovácie a zároveň riešiť prekážky spojené s riadením biznisu. Outsourcing sa postupne dostáva do popredia ako strategické riešenie na mnohé problémy spojené s podnikaním

1. Odľahčenie rozpočtu

V prvom rade predstavuje záchranné lano pre značky, ktoré zápasia s obmedzenými financiami. Tie si pri výbere IT špecialistu samé stanovia dobu, na ktorú im ho outsourcingový partner poskytne, a zaplatia len za skutočne dodané služby na základe hodinovej sadzby. Freelancerovi pritom nemusia poskytovať vzdelávacie školenia, benefity, nepreplácajú mu sociálne či zdravotné poistenie ani čerpanú dovolenku. V prípade, že preferujú spoluprácu na diaľku, nehradia mu ani technické vybavenie, či cestovné alebo stravné náklady. 

Pokiaľ sa značky pri hľadaní freelancera spoľahnú na služby skúseného partnera, výrazne tak znižujú svoje mzdové náklady. Prenájom IT špecialistov je totiž účtovaný formou služby, konkrétne investičných nákladov, a nevstupuje do ich mzdových nákladov. Vďaka tomu môžu presmerovať svoj kapitál na činnosti, ktoré podporujú rast firmy a jej strategické ciele. Outsourcingový partner šetrí firemné financie aj pri samotnom hľadaní posily. Vybudovať a udržiavať silný interný recruiting tím je náročné, čo sa môže pretaviť do zvýšeného rozpočtu.

2. Rýchlosť a flexibilita

Z prieskumu 2022 State of Tech Staffing Report vyplynulo, že v priemere 20 percent nových zamestnancov je potrebné nahradiť, čím sa investície do nich stávajú stratovými. Rýchlosť, počas ktorej na projekt nastúpi externý profesionálny odborník, je preto rozhodujúca. Vďaka outsourcingovému partnerovi nemusia manažéri a personalisti strácať čas dlhým výberovým procesom. Naopak, kvalifikovaného kandidáta získajú bez zbytočného čakania a vedenie firmy sa tak môže naplno venovať kľúčovým činnostiam podnikania. TITANS spomedzi veľkého množstva IT expertov v databáze klientom zabezpečuje aj zostavenie predvýberu vhodných špecialistov, pričom berie ohľad na špecifické potreby firiem. Pre ne sa tak minimalizujú prestoje medzi realizáciou jednotlivých projektov a po ich skončení. 

Mnohé spoločnosti, najmä startupy, láka aj možnosť flexibilne riadiť veľkosť IT tímu podľa aktuálnych potrieb. Oceňujú to najmä technickí riaditelia – 42 percent z nich to uvádza ako najväčší prínos externej spolupráce. 

Outsourcing IT špecialistov poskytuje mnoho výhod, jednou z nich je aj odľahčenie firemného rozpočtu.

3. Kvalita 

Ďalší faktor, ktorý netreba podceniť, je záruka outsourcingového partnera. Oplatí sa vybrať si takého, ktorý ponúka iba preverených a vysoko kvalifikovaných IT špecialistov. My v TITANS napríklad v prípade nespokojnosti s výkonom alebo kvalitou vybraného experta nájdeme do dvadsiatich dní zodpovedajúcu náhradu.

Záleží nám aj na zachovaní individuálneho prístupu. Naši konzultanti sa zúčastňujú všetkých pracovných pohovorov, aby čo najlepšie porozumeli potrebám klientov a dodali im IT špecialistov, ktorí maximálne zodpovedajú ich požiadavkám. Každého experta navyše motivujeme k čo najlepšiemu výkonu prostredníctvom hodnotenia spokojnosti našich klientov.

4. Dostupnosť expertov

Často sa stáva, že zamestnávateľ má k dispozícii len obmedzené množstvo záujemcov, ktorí nespĺňajú jeho predstavu o potrebných zručnostiach a skúsenostiach. Technologický priemysel čelí obrovskému nedostatku talentov, keďže v dnešných vývojárskych tímoch je potrebných viac kvalifikovaných odborníkov ako kedykoľvek predtým. To je obzvlášť náročné pre startupy, ktoré čelia tvrdej konkurencii o špičkových zamestnancov. Odborné znalosti predstavujú luxus a outsourcing kvalifikovaných jednotlivcov poskytuje firmám konkurenčnú výhodu.

Titanská databáza, ktorá združuje komunitu starostlivo vybraných IT špecialistov, sa od roku 2021 rozšírila aj o českých freelancerov. V súčasnosti je značka už vyše 6 rokov lídrom na domácom trhu, prostredníctvom expertných náborových tímov povolala do svojho oddielu viac ako 30-tisíc odborníkov a zvíťazila na projektoch viac ako 600 spokojných klientov z domáceho i zahraničného prostredia. Patria medzi ne aj rešpektované mená ako Zurich Insurance, Sygic, Swiss Re, Erste Group, Accenture, Telekom, O2, Orange či Siemens. 

Outsourcing sa čoskoro stane samozrejmosťou

Podľa analýzy spoločnosti Statista dosiahne sektor outsourcingu IT špecialistov do roku 2028 hodnotu 778 miliárd amerických dolárov. V čase ekonomickej krízy môže spolupráca s odborníkmi okrem odbremenenia interných tímov zabezpečiť aj trvalú kvalitu produktov a služieb spoločnosti. Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú pre outsourcing, tak často získajú výraznú návratnosť svojich investícií. Je preto nevyhnutné, aby manažment pochopil, že byť nákladovo efektívny neznamená len znižovať položky, ale aj vytvárať efektívnejšie tímy. Na dnešnom nestabilnom trhu je to kľúč k trvalému úspechu.

31 347

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

660

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

435 090

Úspešne dodaných
man-days