Azure Big Data Engineer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure BIG DATA špecialistu na veľmi zaujímavý a dlhodobý medzinárodný OFF-SITE projekt v oblasti priemyslu.

Azure Data Cloud

Internal ID 201019A
Name of position ☁ Azure Big Data Engineer
Anticipated amount of performance 6500 to 7300 € monthly
Workplace Slovak Republic / OffSite
Term of performance 02.11.2020 - 30.04.2021
Start of project 02.11.2020 - 01.02.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • zber, analýza, riešenie nových požiadaviek a údržba aktuálneho end2end dátového riešenia pre zákazníka pôsobiaceho v oblasti ťažby nerastných surovín (baníctvo)
 • zodpovednosť za analýzu, návrh a implementáciu konkrétneho optimálneho dátového riešenia pre jednotlivé ťažobné oblasti
 • návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie
 • implementácia nových požiadaviek do riešenia v technológiách Python/Scala, PySpark, Spark Streaming, Azure Databricks
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom (využitie znalostí dátového inžinierstva na prevádzku, monitorovanie a riešenie problémov s existujúcimi DevOps pipelines / scripts)
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • možná spolupráca na projekte v SETUPe: Fulltime OFF-SITE

Requirements

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti v oblasti BI/DWH a/alebo Big Data / Dátovej analytiky
 • praktické skúsenosti s implementáciou riešení v technológiách Python/PySpark/Scala, Spark Streaming
 • praktické skúsenosti s technológiou Azure Databricks
 • znalosť a praktické projektové skúsenosti s Azure Cloud Analytics Services (EventHub, TSI, EventGrid, Streaming, ADF, Cosmos DB, Synapse)
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • praktická znalosť UML a mapovania na dátový model
 • praktická znalosť mapovania GUI na dátový model
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)

 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: skúsenosti s Azure DevOps

 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 730 €!