Business Delivery/Repository Manager

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business delivery/Repository manažéra na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

DevOps Cycle

Internal ID 200918B
Name of position 🕴 Business Delivery/Repository Manager
Anticipated amount of performance 5400 to 6000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.10.2020 - 31.12.2020
Start of project 01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 3 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • koordinovať tímy (ako technical tak content repository tím) s cieľom zabezpečiť spracovanie všetkých požiadaviek a úloh v požadovanom čase a kvalite ako súčasť deployment riešenia a stratégie
 • riadiť vývoj požiadaviek v celom životnom cykle vývoja, spolupracovať s analytikmi a ostatnými vývojármi zainteresovanými na riešení úlohy s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie pri dodržiavaní interných bankových predpisov pre vývoj
 • spracovanie a konverzia vstupných dát/štruktúr do interného repository systému podľa interných predpisov
 • pripraviť podklady pre Prevádzku IT pre bezproblémové nasadenie vyvinutých riešení do produkčného prostredia banky
 • definovanie a starostlivosť o patch level tracking procesy vo všetkých prostrediach počas behu projektu
 • koordinovanie deployment procesov
 • operatívne riešenie vzniknutých situácií, zapracovanie a riadenie zmenových konaní
 • kontrola termínov a kvality realizovaných prác
 • pravidelný reporting: prezentácia priebežných výsledkov
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • v závislosti od 🦠 COVID-19 situácie možná úprava setupu spolupráce smerom k čiastočnému OFF-SITE [home-office] režimu

Requirements

 • min. 3-ročná skúsenosť na pozíciách z bankového prostredia
 • min. 1-ročná prax na pozícii ako Delivery manažér z bankového prostredia
 • min. 1-ročná IT projektová skúsenosť s prípravou prostredí (servery, databázy, aplikácie a/alebo integrácie)
 • skúsenosti s koordinovaním deployment projektov
 • skúsenosti s vývojom a dodávkou softvéru od zberu požiadaviek cez analýzu, dizajn, implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky
 • skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami
 • schopnosť pochopiť technické závislosti aplikácií, dátové prepojenia, dávkové spracovania ako aj online komunikáciu aplikácií

 • výborné analytické myslenie
 • orientácia na výsledky
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy