Document Security Specialist

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Security špecialistu so zameraním na manažovanie informačných aktív na projekt pre bankový sektor v Bratislave.

DOC Security

Internal ID 200911B
Name of position Document Security Specialist
Anticipated amount of performance 5500 to 6000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 28.09.2020 - 31.01.2021
Start of project 28.09.2020 - 15.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 4 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • analýza zavedeného procesu a používaných prostriedkov na inventarizáciu a klasifikáciu informácií
 • identifikácia externých požiadaviek na klasifikáciu a zabezpečenie ochrany informačných aktív a ich aplikácia v banke
 • revízia a identifikácia vecných vlastníkov zodpovedných za informačné aktíva
 • riadenie procesu klasifikácie informačných aktív:
  • analýza spracúvaných informácií a dát
  • analýza regulačných bezpečnostných požiadaviek na informačné aktíva
  • revízia a návrh klasifikačných kategórií informačných aktív podľa regulačných a zmluvných požiadaviek a interných požiadaviek banky v rámci skupiny
 • návrh bezpečnostných mechanizmov a opatrení na ochranu informačných aktív:
  • revízia aktuálnych bezpečnostných požiadaviek na informačné aktíva
  • návrh a implementácia bezpečnostných mechanizmov a opatrení na ochranu informačných aktív banky
  • aktualizácia internej riadenej dokumentácie týkajúcej sa inventarizácie, klasifikácie a ochrany informačných aktív v banke
 • spolupráca v režime 50/50 (OnSite Bratislava/OffSite): v závislosti od 🦠 COVID-19 situácie možná úprava setupu spolupráce smerom k plnému OFF-SITE [home-office] režimu

Requirements

 • min. 4-ročné projektové skúsenosti v oblasti IT/dátovej bezpečnosti, ideálne z bankového prostredia
 • skúsenosti s inventarizáciou a klasifikáciou informačných aktív
 • prax v oblasti informačnej bezpečnosti pri návrhu a implementácií bezpečnostných mechanizmov a opatrení na ochranu informačných aktív
 • skúsenosti so zavádzaním a udržiavaním manažérskeho systému podľa ISO 27001
 • znalosť legislatívneho rámca v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti s projektami legislatívneho charakteru (slovenský, popr. český legislatívny rámec)
 • výhodou: znalosti a skúsenosti s implementáciou smerníc GDPR, PSD2 
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč