Integration ICT Analyst

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného ICT analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Internal ID 200930B
Name of position 🏦 Integration ICT Analyst
Anticipated amount of performance 5200 to 5800 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava / Off-site
Term of performance 01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project 02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte zameraná na integráciu systémov
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach:
  • klientských riešení a ich integrácie
  • integrácie kartových aplikácií
  • integrácie mobile bankingových riešení
 • vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT a/alebo Integračného analytika
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • praktická znalosť UML
 • skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí)
 • skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie
 • skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML  a ich špecifikácie
 • skúsenosti s komunikačnými protokolmi
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • skúsenosti s orchestráciou systémov a služieb
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti

 • veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • veľkou výhodou: skúsenosti na pozícií Solution architekta
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • otvorený novým nápadom a víziám
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 580 €!