JAVA Full-Stack Programátor

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA Full-Stack programátora na dôležitý projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Internal ID 200213B
Name of position JAVA Full-Stack Programátor
Anticipated amount of performance 5200 to 5700 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.04.2020 - 31.12.2020
Start of project 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 9 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého in-house bankového riešenia
 • návrh riešení a vývoj a rozvoj interného systému bankovníctva
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme

Requirements

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA a/alebo Grails
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • skúsenosti s programovaním v Javascripte a/alebo Typescripte
 • skúsenosti s CSS, Less alebo Bootstrap
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť JSON
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť XML
 • znalosť SQL
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)

 • výhodou: znalosť Oracle DB
 • výhodou: skúsenosti s Hibernate
 • výhodou: znalosť Linux-u
 • výhodou: skúsenosti s JBoss AS
 • výhodou: skúsenosti s produktami rodiny Atlassian: Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo
 • výhodou: skúsenosti s konceptom vývoja: business-driven development
 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia

 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie