JAVA Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA programátora na zaujímavý medzinárodný projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Internal ID 190930A
Name of position ☕ JAVA Programmer
Anticipated amount of performance 6000 to 6500 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.10.2019 - 31.12.2019
Start of project 01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 3 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • vývoj rozsiahleho inovatívneho webového enterprise riešenia na strane backend-u (e-banking)
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • príležitostné (nepravidelné, cca. 2 dni/mesiac) cestovanie do Viedne

Requirements

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e
 • výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania
 • projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring ekosystéme
 • pokročilá znalosť REST API
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • znalosť a používanie návrhových princípov SOLID
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: znalosť programovania v Kotlin
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie