Lending Business Architect

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business Architekta na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Business Architecture - banking

Internal ID 201012A
Name of position Lending Business Architect
Anticipated amount of performance 6600 to 7200 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava / Off-site
Term of performance 01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project 01.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • tvorba a dokumentácia biznis architektonickej vízie pre projekt (mapovanie zákazníckych ciest, diagramy biznis procesov v nástroji ARIS, biznis požiadavky)
 • usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia
 • zodpovednosť za biznis architektonický dohľad nad projektami v oblasti povoleného prečerpania, mikroúverov a kreditných kariet
 • zodpovednosť za prípravu end-2-end biznis procesov v banke vrátane digitálnych aj pobočkových kanálov
 • zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • vytváranie a dokumentovanie procesných tokov
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení
 • identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta
 • min. 7-ročné skúsenosti v bankovej a/alebo finančnej oblasti
 • pokročilé skúsenosti s dizajnovaním a optimalizovaním procesov
 • pokročilé skúsenosti s implementáciou nových systémov a procesov v bankovom prostredí
 • pokročilé znalosti fungovania biznis procesov v bankovníctve
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
 • skúsenosti s povoleným prečerpaním, mikroúvermi a kreditnými kartami
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • silné organizačné a komunikačné zručnosti
 • vynikajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku (slovom i písmom) a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 720 €!