NET Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý zahraničný Off-site projekt.

Internal ID 190725A
Name of position .NET Programmer
Anticipated amount of performance 4300 to 4600 € monthly
Workplace Slovak Republic / Off-site
Term of performance 01.08.2019 - 31.07.2021
Start of project 01.08.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 24 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core/ASP.NET MVC
 • podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: FULLTIME OFF-SITE 

Requirements

 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení
 • praktické skúsenosti s technológiou .NET core
 • výborná znalosť C# .NET
 • pokročilá znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • praktická skúsenosť s technológiou RabbitMQ
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST
 • skúsenosti s MS SQL DB
 • skúsenosti s ElasticSearch
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS)
 • skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia
 • skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v TFS/Azure
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

 • výhodou: znalosť time series DB (InfliuxDB, TimescaleDB, ...)
 • výhodou: znalosť Angular, HTML, CSS, TypeScript
 • výhodou: znalosť PostreSQL, SQLite
 • výhodou: skúsenosti s optimalizáciou T-SQL skriptov a MS SQL databáz
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie