Oracle DB Admin

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na medzinárodný projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Internal ID 200220B
Name of position Oracle DB Admin
Anticipated amount of performance 4900 to 5400 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.04.2020 - 30.09.2020
Start of project 01.04.2020 - 01.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v prostredí high-availability banking riešení
 • administrácia Oracle databáz: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov
 • projekt migrácie DB prostredí do nového riešenia v oblasti PaaS
 • proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB
 • participácia na príprave disaster recovery riešení
 • príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie
 • konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu
 • inštalácia a konfigurácia nových databáz
 • príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie
 • sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení
 • realizovanie pravidelných DB backup-ov
 • sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov
 • analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries)
 • spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi
 • implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • participácia pri riešení projektu migrácie databáz
 • občasné (zriedkavé) večerné zásahy a patche databáz 

Requirements

 • minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz
 • výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu)
 • orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL
 • skúsenosti s administráciou Oracle 19c
 • znalosť Oracle Real Application Clusters (RAC)
 • znalosť Oracle Data Guard
 • skúsenosti s Linux prostredím

 • výhodou: skúsenosti s PL/SQL programovaním
 • výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy
 • výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti banking-u
   
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh