Test manager

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme Test manažéra na zaujímavý projekt v bankovom sektore v Bratislave.

Integration Testing

Internal ID 201016A
Name of position Test manager
Anticipated amount of performance 4000 to 4400 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava / Off-site
Term of performance 16.10.2020 - 16.10.2020
Start of project 02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • príprava testovacej stratégie, test plánu, test approach
 • príprava návrhu efektívnych testovacích postupov, rozsahu testov, potrebných kapacít, podľa analýzy dodávaného riešenia počítačového programu (softvéru)
 • koordinácia projektového testovacieho tímu systémových integračných testov, užívateľských akceptačných testov i záťažových testov
 • evidencia, riadenie a participácia pri vytváraní testovacích scenárov
 • definovanie testovacích dát a koordinácia jednotlivých aktivít na testovacom prostredí (plánované výpadky, nasadenia opravných verzií a pod.)
 • riadenie chýb v nástroji na evidenciu chýb, posudzovanie a schvaľovanie defektov, eskalácia problémov
 • priebežná kontrola a vyhodnocovanie kvality testovania, dodržiavanie projektového a testovacieho plánu a návrh riešenia zistených nedostatkov
 • spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa
 • spolupráca s test manažérom a testermi dodávateľov Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa
 • koordinácia testovania dodávok opravných verzií počítačového programu
 • zabezpečenie vykonania regresného testu  pred spustením produkčnej prevádzky (PROD)
 • pravidelný report výsledkov testovania – nastavenie denného reportu v Jira, príprava týždenného reportu a záverečného reportu po odovzdaní riešenia do produkčnej prevádzky
 • pravidelný reporting konkrétnej, Objednávateľom poverenej, Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežné ukladanie materiálov, výsledkov testov, reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa
 • práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)

Requirements

 • prax minimálne 3 roky v oblasti testovania 
 • skúsenosti s koordináciou testovacieho tímu
 • znalosť metodiky a celého procesu testovania 
 • skúsenosti s prípravou dát, prostredí
 • skúsenosti s tvorbou testovacích plánov, scenárov
 • výborná znalosť JIRA 
 • znalosť MS Excel, SQL
 • znalosť typov testov (manuálne, automatizované, integračné, funkčné, akceptačné, záťažové)
 • základné znalosti projektového manažmentu
 • schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia

 • logické, analytické a koncepčné myslenie
 • komunikačné a organizačné zručnosti
 • dôslednosť, vytrvalosť a odolnosť voči stresu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 440 €!