Web Portal Consultant

Offer is open

Basic information

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web Portal konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt do Bratislavy.

Internal ID 200519B
Name of position Web Portal Consultant
Anticipated amount of performance 4000 to 4800 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.06.2020 - 01.08.2020
Start of project 01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 2 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka
 • spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne portálové riešenia
 • príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • vytváranie User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • tvorba technickej dokumentácie, špecifikácií a architektúry
 • poskytovanie konzultačnej podpory zákazníkovi a internému tímu
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v čiastočnom OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Web konzultanta a/alebo Web developera
 • skúsenosti s agilnými metodikami a manažovaním podnikových analýz v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí
 • schopnosť riešiť obchodné a systémové problémy
 • silné komunikačné zručnosti (ústne aj písomné) so schopnosťou komunikovať s vyšším manažmentom
 • znalosť životného cyklu u projektov vývoja informačných systémov a implementačných projektov
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s návrhom UX/UI dizajnu
 • skúsenosti s webovými a databázovými technológiami
 • znalosť technologických procesov schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť SQL
 • znalosť mockup a prototypovacích nástrojov (výhodou: Sketch, Axure)

 • veľkou výhodou: skúsenosti s Ruby, Angular JS, React JS, ASP.net, Node.js a/alebo YII Framework
 • veľkou výhodou: skúsenosti s Orchard Core Framework a/alebo Orchard Core CMS
 • výhodou: skúsenosti s OOP (objektovo orientovanými programovacími jazykmi)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)
 • výhodou: skúsenosti s Azure DevOps
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 480 €!