Ak dlho hľadáte IT špecialistu, nestihnete projekt. Zachráni vás freelancer

Ak dlho hľadáte IT špecialistu, nestihnete projekt. Zachráni vás freelancer

04.12.2023
5 min.

Prenajatými IT freelancermi si firmy dopĺňajú vlastné kapacity alebo nimi vyskladajú dočasné projektové tímy. Rastúci dopyt po outsourcingu špecialistov potvrdzujú aj naše skúsenosti. Za 10 rokov sme Titanom z našich slovenských radov ponúkli viac ako 2 400 pozícií pre vyše 600 klientov. 

Aj Batmana volajú na jednorazovú pomoc

Úspešné firmy dnes nepotrebujú rozsiahle IT oddelenia. Efektívnejší je pre ne dynamický prenájom tímu. Odborníkov si prenajmú iba na obdobie, keď ich biznisovo potrebujú a po dokončení projektu sa rozhodnú, či si ich nechajú na udržiavanie a rozvoj riešenia alebo tím rozpustia. 

Znížia tak mzdové náklady, pretože freelancerovi nehradia vzdelávanie, pracovné vybavenie, sociálne a zdravotné poistenie, čerpanú dovolenku či iné náklady (cestovné, stravné, a podobne). Prenájom IT špecialistov je účtovaný formou služby, a tak klienti platia len za skutočne dodané výsledky na základe hodinovej sadzby. 

Mnohým značkám sa zároveň neoplatí budovať špecializované náborové oddelenia. Vo väčšine malých a stredných firiem obsadzujú recruiteri všetky otvorené pozície, nezameriavajú sa iba na IT. Ak zrazu príde nárazový projekt, na ktorý je treba jedného alebo viacerých IT špecialistov,  radšej oslovia outsourcingového partnera ako sme my.

Počet obsadzovaných IT projektov TITANS freelancers v období r. 2013 až 2022.
Počet obsadzovaných IT projektov TITANS freelancers v období r. 2013 až 2022

Java programátor do 10 dní

Outsourcing prináša firmám nové možnosti a flexibilitu v riadení tímov. Vedia si jednoducho rozšíriť pracovnú silu o skúsených špecialistov a zároveň môžu veľmi rýchlo tieto kapacity z tímu vypustiť. Minimalizujú tým prestoje medzi realizáciou jednotlivých projektov a po ich skončení.

Príkladom je jeden z našich klientov, ktorému sme pomohli doplniť tím o štyroch seniorných Java programátorov a dvoch ICT analytikov. Štandardný nábor takýchto zamestnancov trvá šesť až osem mesiacov. Nám sa to podarilo do desiatich dní od zadania požiadavky. Pri projekte s termínom odovzdania napríklad o šesť mesiacov to môže znamenať všetko alebo nič.

Samostatnou kapitolou je obsadzovanie pozícií v sektore štátnej správy. V takom prípade sme vyskladali dva tímy pozostávajúce z piatich .NET špecialistov a jeden analytický tím. Vďaka kvalitnej komunikácii a osobitnému prístupu sa nám to podarilo v rekordnom čase do jedného mesiaca.

Klienti sa tak môžu venovať biznisu a nezaťažovať sa dlhým výberovým procesom. Aj preto sme ich partnerom už od momentu, keď začnú rozvíjať prvé úvahy o type ľudí vhodných na daný projekt či zákazku. Po dôslednej selekcii a predvýbere vhodných kandidátov nasleduje dohodnutie podmienok a zazmluvnenie. 

Prečo sme najlepší na Slovensku

Naše poslanie sa alokáciou nekončí. Priebežne dohliadame na bezproblémovú spoluprácu medzi firmou a freelancerom, a v prípade nespokojnosti s výkonom či kvalitou vybraného IT špecialistu zaňho nájdeme zodpovedajúcu náhradu.

Naši kolegovia sú navyše v pravidelnom kontakte so všetkými dosadenými Titanmi. Budujú s nimi dlhodobé vzťahy a motivujú ich k čo najlepšiemu výkonu vlastným systémom benefitov aj na základe hodnotenia spokojnosti zákazníkov.

Nie je však freelancer ako freelancer. Je dôležité zdôrazniť, že outsourcingové spoločnosti poskytujú vysokú záruku kvality dodaných služieb a menšie riziko ako priamy prenájom freelancerov na vlastnú päsť. Z hľadiska bezpečnosti či spoľahlivosti predstavujú stabilitu, ktorá je pre kľúčové projekty nevyhnutná, ako i možnosť dlhodobej spolupráce. 

Aj tieto faktory prispeli k tomu, že v oblasti outsourcingu IT špecialistov zastávame pozíciu lídra na slovenskom trhu. V roku 2021 sme navyše rozšírili svoje územné pôsobenie do Českej republiky s cieľom stať sa silným nadnárodným hráčom v stredoeurópskom regióne. Sme hrdí, že výsledkom nášho spojenia s českými kolegami nosí našu modrú farbu už 72 interných zamestnancov, do databázy sme povolali 27 607 freelancerov a zvíťazili sme na projektoch 628 spokojných klientov. 

Ak nestíhate, zachráni vás IT freelancer.
Zdroj: unsplash.com

Know-how zostáva u IT značky

Niektoré firmy sa obávajú straty kontroly nad danou činnosťou či prezradenia citlivých dát a informácií. Porovnateľné riziká však existujú aj v prípade, keď sú IT služby zabezpečované internými zamestnancami. Riešením je preto výber spoľahlivého dodávateľa. 

Samozrejmosťou spolupráce s nami je garancia ochrany duševného vlastníctva. Každý špecialista, ktorý prichádza do styku s dôležitými údajmi, má s klientom uzatvorenú dohodu o ochrane dôverných informácii (tzv. NDA). 

Pre tie firmy, ktoré sa obávajú straty odborných pracovníkov a ich know-how po dokončení projektu, máme dobrú radu. Pred zavŕšením spolupráce odporúčame dôkladne odovzdať know-how a vypracovať projektovú dokumentáciu. Špecifiká vyvíjaného riešenia a všetky potrebné informácie tak ostanú v ich firme.

Otvorene však hovoríme, že neodporúčame outsourcovať všetky IT funkcie. Roly, ktoré majú veľký vplyv na spoluvytváranie a spoludefinovanie stratégie firmy (napríklad funkcie zodpovedné za využívanie IT rozpočtov), je lepšie obsadiť internými špecialistami. 

IT firmy opustili svoju komfortnú zónu

Aktuálna situácia na trhu práce už značkám veľmi nedáva na výber. Aj tie, ktoré boli presvedčené, že jediná možnosť, ako rozšíriť kapacity na projekte, je formou interných zamestnancov, menia svoj názor. Nemalú časť ich tímu dnes dopĺňajú práve freelancermi.

Aj pohľad firiem na formu spolupráce s IT odborníkmi prešiel vývojom. Ešte prednedávnom požadovali, aby špecialista pôsobil na projekte výlučne formou on-site. Freelanceri však stále viac vyhľadávajú remote projekty

Nesúlad medzi ponukou a dopytom vyriešila pandémia, a nútený home office. Firmy pochopili výhody úplných alebo čiastočných spoluprác na diaľku. Zistili, že projekty tak vedia realizovať plnohodnotne, dokonca ešte efektívnejšie.

Zmenu trendov sme zachytili aj na našej titanskej základni. V roku 2020 sme na Slovensku obsadzovali tri štvrtiny projektov freelancermi, ktorí na nich pôsobili formou úplnej on-site spolupráce. Minulý rok bol však vyžadovaný on-site režim zo strany troch percent klientov z celkovej ponuky, zatiaľ čo spoluprácu v úplnom alebo čiastočne remote nastavení umožňovalo až 391 projektov.

Porovnanie on-site, remote a kombinovaných IT spoluprác TITANS freelancers za posledných 5 rokov.
Porovnanie on-site, remote a kombinovaných IT spoluprác TITANS freelancers za posledných 5 rokov

Ak aj vy premýšľate nad outsourcingom skúsených IT špecialistov, radi vám poskytneme odpovede na vaše otázky a podporíme vás na výstupe na váš Olymp!

32 802

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

681

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days