Bilancujeme rok 2015 | TITANS freelancers

Bilancujeme rok 2015

Medziročné porovnanie z dielne TITANS.

22982
IT freelancerov
v našej databáze
2438
Zrealizovaných
pohovorov
5142
Priemerná
mesačná odmena (EUR)
138150
Dodaných
MANDAY-ov

Medziročné porovnanie z dielne TITANS

TITANS. Meno, ktoré vo svete technológií a obsadzovania IT pracovných pozícií nadobúda stále väčšiu váhu. Pozrime sa preto v konkrétnych číslach, ako sa nám darilo v roku 2015. Niektoré ukazovatele by ste možno očakávali, no iné vás môžu poriadne prekvapiť.

Za rok 2015 sme zaznamenali nielen nárast v počte obsadzovaných pozícií pri porovnaní jednotlivých mesiacov s mesiacmi roku 2014, ale aj celkový nárast počtu pozícií. V konkrétnych číslach to znamená ročný nárast o rovných 30 % pozícií.

Dĺžka projektov

V porovnaní s rokom 2014 klesla v roku 2015 priemerná dĺžka trvania projektu zo 6 a 1/2 mesiaca na 6 mesiacov. Tento pokles je spôsobený najmä rýchlym vývojom trhu a dynamikou rastu IT sektora. To spôsobuje zmeny požiadaviek našich klientov a následnú potrebu väčšej flexibility IT špecialistov – freelancerov.

Kategória projektov

Medzi freelancermi najžiadanejšie a nami najobsadzovanejšie pozície v rámci projektov patrili za posledných 12 mesiacov pozície JAVA programátor a .NET programátor. Zatiaľ čo pozícií JAVA programátorov bolo obsadených celkovo 43, čo tvorilo 25 % všetkých obsadzovaných pozícií, .NET programátorov sme alokovali spolu 33, čo tvorí 20 %. Ako ďalšie sa v rebríčku obsadzovanosti umiestnili pozície Web programátor (18 alokácií – 11 %), Systémový administrátor (13 alokácií – 8 %) alebo aj Tester, či Biznis/ICT analytik s počtom pozícií 9. Tie tvorili 5 % zo všetkých zadaných pozícií. Zabudnúť ale nesmieme ani na pozície ako DB programátor, BI/DWH špecialista, SAP špecialista či Test Manager.

Počet obsadzovaných pozícii za jednotlivé mesiace roku 2014 a 2015

  • JAVA Programátor
  • Biznis/ICT analytik
  • .NET Programátor
  • Web Programátor
  • Tester
  • Systémový Administrátor
  • Ostatné
  • 2015
  • 2014
Počet obsadených pozícii

Pri pohľade na jednotlivé mesiace a porovnanie rokov 2014 a 2015 badať markantný nárast v počte obsadzovaných pozícií v jednotlivých mesiacoch. Najväčší nárast sme zaznamenali v mesiaci júl, keď medziročný rozdiel tvoril až 19 pozícií, teda zvýšenie zo štyroch na dvadsaťtri obsadzovaných pozícií. V celkovom súčte mesiacov sme v roku 2015 obsadzovali 169 pracovných pozícií. Je to o 65 voľných pozícií viac než rok predtým, čo je trend, v ktorom chceme pokračovať aj v tomto roku.

Ďalší výrazný nárast sme zaznamenali aj pri čoraz populárnejších pozíciách typu off-site. V roku 2015 sme obsadili celkovo 22 pozícií s prívlastkami off-site či home office, čo je oproti dvom takýmto pozíciám z roku 2014 obrovský nárast. Tento nárast je spôsobený čoraz väčšou otvorenosťou a dôverou našich zákazníkov, ktorí nechávajú freelancerov pracovať stále častejšie z pohodlia domova.

Dá sa očakávať, že celkový počet zadaných pozícií sa bude aj naďalej zvyšovať, pretože záujem freelancerov o pracovné pozície v IT sektore medziročne stále rastie. Či už nemáte dostatok interných kapacít alebo hľadáte toho pravého IT špecialistu spĺňajúceho všetky vaše predstavy, Titani sú tu pre vás. Už teraz sa tešíme na náš ďalší rok plný skvelých výsledkov!

Späť na všetky príspevky