Bilancujeme rok 2016 | TITANS freelancers

Bilancujeme rok 2016

Medziročné porovnanie z dielne TITANS.

22982
IT freelancerov
v našej databáze
2438
Zrealizovaných
pohovorov
5142
Priemerná
mesačná odmena (EUR)
138150
Dodaných
MANDAY-ov

Rovnako ako pred rokom, aj teraz sme pre vás pripravili stručný a výstižný súhrn celkových štatistík za uplynulý rok a zároveň aj medziročné porovnanie.

Porovnanie roku 2015 s rokom 2016

Potrebujete znížiť celkové náklady pri projektoch či odbremeniť in-house pracovnú silu? Čaro outsourcingu a využívania freelancerov objavilo už nemálo spoločností u nás aj v zahraničí.

Pozrime sa teraz spoločne na rok 2016 v číslach.

Za rok 2016 sme zaznamenali nielen nárast v počte obsadzovaných pozícií pri porovnaní jednotlivých mesiacov s mesiacmi roku 2015, ale aj celkový nárast počtu pozícií. V konkrétnych číslach to znamená ročný nárast o 30 % pozícií.

Počet obsadzovaných pozícii za jednotlivé mesiace roku 2015 a 2016

  • 2016
  • 2015

Dĺžka projektov

Ak porovnáme rok 2016 s predchádzajúcim rokom 2015, vidíme, že priemerná dĺžka trvania projektu sa zvýšila o viac ako 2 mesiace. Medziročne sa tak toto priemerné číslo predĺžilo z necelých 6 mesiacov na takmer 8 mesiacov.

Tento nárast si môžeme vysvetliť najmä ako čoraz väčšie spoliehanie sa spoločností na outsourcing. Preto aj keď je reč o väčších a rozsiahlejších IT projektoch, je v dnešnej dobe voľba freelancerov – špecialistov stále častejšia.

Kategória projektov

Ako už býva zvykom, aj v roku 2016 získala celkové víťazstvo pozícia JAVA programátora. Priradiť jej môžeme prívlastky ako najžiadanejšia a nami najobsadzovanejšia pozícia. Rovnako významnou a veľmi obľúbenou pozíciou je .NET programátor. Zatiaľ čo pozícií JAVA programátorov bolo obsadených celkovo 45, čo tvorilo 21 % všetkých obsadzovaných pozícií, .NET programátorov sme alokovali spolu 36, čo tvorí 17 %. Ako ďalšia sa v rebríčku obsadzovanosti umiestnila pozícia Web programátora (31 alokácií – 14 %). Práve pozícia Web programátora získala titul Skokan roka, keď si oproti roku 2015 polepšila až o 13 alokovaných pozícii.

Zabudnúť ale nesmieme ani na pozície ako BI/DWH Špecialista (13 alokácií – 6 %), Tester (12 alokácií – 6 %), či Systémový administrátor alebo Biznis/ICT analytik s počtom pozícií 11. Tie tvorili 5 % zo všetkých zadaných pozícií.

Percentuálne rozdelenie pozícií v roku 2016

  • JAVA Programátor
  • Biznis/ICT analytik
  • .NET Programátor
  • Web Programátor
  • Tester
  • Systémový Administrátor
  • BL/DWH Špecialista
  • Ostatné

Pri pohľade na jednotlivé mesiace a porovnanie rokov 2015 a 2016 badať markantný nárast v počte obsadzovaných pozícií v jednotlivých mesiacoch. Najväčší nárast sme zaznamenali v mesiaci máj, keď medziročný rozdiel tvoril až 11 pozícií, teda zvýšenie z ôsmich na devätnásť obsadzovaných pozícií. V celkovom súčte mesiacov sme v roku 2016 obsadzovali 220 pracovných pozícií. Je to o 51 pozícií viac než rok predtým, čo je trend, v ktorom chceme a budeme pokračovať aj v tomto roku.

Dá sa očakávať, že celkový počet zadaných pozícií sa bude aj naďalej zvyšovať, pretože záujem freelancerov o projekty v IT sektore medziročne stále rastie. Záujem ale rastie aj zo strany zákazníkov, keďže IT sektor sa vyvíja veľmi rýchlo a dynamicky, a preto je dôležité vedieť obsadiť na požadované pozície špecialistov, ktorí kráčajú s dobou.

Či už nemáte dostatok interných kapacít, alebo hľadáte toho pravého IT špecialistu spĺňajúceho všetky vaše predstavy, Titani sú tu pre vás. Už teraz sa tešíme na náš ďalší rok plný skvelých výsledkov a zaujímavých projektov!

Späť na všetky príspevky