Čo čakať v outsourcingu IT špecialistov v roku 2024 

Čo čakať v outsourcingu IT špecialistov v roku 2024 

01.03.2024
5 min.

Umelá inteligencia, cloud computing a robotická automatizácia procesov. Tieto a mnohé ďalšie revolučné technológie významne formujú odvetvie outsourcingu. Ako lídri na slovenskom trhu prinášame predpovede odborníkov o tom, ako sa zmení sektor prenájmu IT špecialistov.  

Väčšina IT manažérov je presvedčená, že nedostatok talentu v technologickom sektore predstavuje najväčšiu bariéru pre prijatie moderných technológií. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Gartner, ktorý bol zverejnený v roku 2021. Situácia nebola lepšia ani v minulom roku – podľa MIT Technology Review Insights 64 percent celosvetových IT lídrov uviedlo, že vníma nedostatok skúsených a zručných kandidátov na trhu. 

Je teda pochopiteľné, že prenájom overených špecialistov zaznamenal v posledných rokoch exponenciálny rast. Podľa portálu Statista dosiahne v roku 2024 trh outsourcingu IT odborníkov hodnotu viac ako 512 miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že o štyri roky neskôr sa toto číslo vyšplhá až na približne 778 miliárd amerických dolárov. Outsourcing tak vďaka svojej schopnosti znižovať náklady a zvyšovať príjmy značiek naďalej predstavuje obľúbené strategické riešenie. Okrem toho, že šetrí čas a energiu interných zamestnancov, slúži aj ako zdroj nových inovatívnych nápadov, ktoré firmám prinesú konkurenčnú výhodu. 

Služby, ktoré si spoločnosti prenajímajú, a formy spoluprác, ktoré uzatvárajú s externými špecialistami, sa však menia. Menej cenené rutinné úlohy, ktoré si kedysi objednávali, môžu dať v súčasnosti na starosť moderným technológiám. Od IT špecialistov očakávajú silné partnerstvá a vysokokvalitné služby založené na intelektuálnej báze. 

6 trendov, ktoré budú formovať odvetvie outsourcingu IT špecialistov v roku 2024

Aj samotný sektor outsourcingu je ovplyvnený modernými technológiami - AI riadi napríklad nástroje na preklad jazykov, ktoré uľahčujú globálne spolupráce.

1. Vývoj softvéru na báze AI a ML 

Vďaka umelej inteligencii (AI) môžu spoločnosti využívať prediktívnu analýzu na predpovedanie trendov na trhu, správania zákazníkov a prevádzkových problémov. Chatboti a virtuálni asistenti riadení umelou inteligenciou zas dokážu spracovať obrovské množstvo otázok súčasne, čím zabezpečia, že zákazníci dostanú okamžité odpovede. Aj samotný sektor outsourcingu je ovplyvnený modernými technológiami – AI riadi napríklad nástroje na preklad jazykov, ktoré uľahčujú globálne spolupráce.

Technológia strojového učenia (ML) predstavuje podmnožinu AI a zahŕňa softvérové systémy schopné analyzovať údaje a ponúkať užitočné poznatky. ML sa bežne využíva v rámci odporúčacích nástrojov, dynamickej cenotvorby, odhaľovaní podvodov a kybernetických hrozieb, optimalizácii či monitorovania a zabezpečenia kvality.

2. Dôraz na vzdialenú pracovnú silu 

Popularita práce z domu umožnila, že firmy budú čoraz viac využívať globálne zdroje talentov, vďaka ktorým získajú správnu kombináciu odborných zručností a inkluzívnejšie pracovné prostredie. Tento typ spolupráce zároveň presunul pozornosť smerom k modelom outsourcingu, ktoré sú zamerané na klientov. Tí požadujú väčšiu transparentnosť, komunikáciu v reálnom čase a spoločné rozhodovanie, čo predstavuje skôr partnerský prístup ako tradičný vzťah medzi klientom a dodávateľom.

Paradigma práce z domu podnietila aj väčší dôraz na duševné zdravie zamestnancov. Spoločnosti čoraz viac podporujú komfort tímov pracujúcich na diaľku a tých, ktoré outsourcujú, aby zabezpečili trvalú produktivitu a pracovnú spokojnosť.

Umelá inteligencia, cloud computing a robotická automatizácia procesov formujú odvetvie IT outsourcingu.

3. Kyber ochrana

Keďže sa značky čoraz viac spoliehajú na digitálne platformy, hrozba kybernetických útokov, únikov údajov a podvodov rastie. Firmy sa tak snažia aktualizovať svoju infraštruktúru a digitálnu bezpečnosť. Okrem najímania interného tímu hľadajú aj outsourcingové spoločnosti, ktoré zabezpečujú webové stránky, od konfigurácie certifikátu SSL až po zmiernenie DDoS a malvérových útokov.

4. Vývoj aplikácií nezávislých od platformy

Každé odvetvie si na oslovenie cieľového publika vyžaduje multiplatformovú aplikáciu, či už ide o desktopovú alebo mobilnú aplikáciu. V roku 2022 dopyt po vývoji multiplatformových aplikácií enormne vzrástol a bude pokračovať až do tretieho štvrťroka 2024. Pre firmy, ktorých cieľom je aplikácia nezávislá od platformy, sa stal prvou voľbou .NET. Softvérovým vývojárom z outsourcingových spoločností, ktorí o ňom majú odborné znalosti, tak tento rok prinesie množstvo prestížnych projektov. 

5. Dominancia cloud computingu 

Cloudová výpočtová technika úplne zmenila outsourcing, najmä v odvetví IT. Vďaka nej môžu tímy na celom svete zdieľať súbory a pristupovať k nim v reálnom čase, čím sa výrazne zlepší ich komunikácia a spolupráca. Okrem toho ponúka spoľahlivé možnosti zálohovania a obnovy po havárii, a tak zabezpečuje kontinuitu podnikania a veľkú odolnosť v prípade nepredvídaných udalostí. Ďalšou výhodou flexibilných cloudových služieb je skutočnosť, že sa k nim dá pristupovať bez toho, aby bolo nevyhnutné investovať do rozsiahlych zmien infraštruktúry. Často integrujú nové technológie, vďaka čomu ich outsourcingoví partneri môžu využívať na podporu inovácií a poskytovať klientom sofistikovanejšie riešenia. 

Firmy hľadajú v rámci outsourcingu spoločnosti, ktoré posilnia ich digitálnu bezpečnosť.

6. Nástup RPA

Robotická automatizácia procesov (RPA) uľahčuje firmám vytváranie a používanie softvérových robotov, ktorí napodobňujú ľudské činnosti. Učia sa zvládať zložitejšie úlohy, ktoré si vyžadujú rozhodovanie a interakciu s neštruktúrovanými údajmi. Dokážu porozumieť tomu, čo je napísané na obrazovke, zapisovať nové informácie a analyzovať ich – a to všetko bez prestávky. Automatizované procesy tak znamenajú rýchlejšiu realizáciu outsourcovaných úloh, zvyšujú prevádzkovú efektívnosť a šetria firmám peniaze. Okrem toho dôsledne dodržiavajú pravidlá, čím minimalizujú riziko ľudských chýb. To je mimoriadne dôležité najmä v odvetviach s prísnymi regulačnými požiadavkami.

Využite výhody outsourcingu

Na základe spomínaných trendov sa dá konštatovať, že aj v roku 2024 bude outsourcing naďalej strategickým riešením pre firmy, ktorým ponúka vyššiu efektivitu, flexibilitu a nižšie prevádzkové náklady. Keďže konkurencia medzi outsourcingovými partnermi sa zintenzívňuje, firmy môžu ťažiť z inovatívnych a komplexných riešení na mieru ich potrebám.

31 347

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

660

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

435 090

Úspešne dodaných
man-days