Kalkulácia nákladov na živnosť

Kalkulácia nákladov na živnosť

01.02.2022
4 min.

Možnosti účtovania nákladov a výpočet zisku IT freelancera

Základné parametre výpočtu nákladov:

 • právna forma – živnosť zameraná na IT služby,
 • neplatca DPH,
 • slovenské právne predpisy,
 • vedenie motorového vozidla v účtovníctve,
 • príjem je označený znamienkom plus (+),
 • výdavok je označený znamienkom mínus (-).
 • mesačná fakturácia za počítačové služby je variabilná vzhľadom na množstvo dodaných služieb – uvedená priemerná hodnota je 20 dní, teda 20 dní x 8 hodín denne za každý mesiac.

Chceš vedieť, aký bude tvoj mesačný/ročný zisk a výška nákladov?

Prvý rok podnikania – mesačná bilancia

Pokiaľ sa rozhodneš pre paušálne výdavky (stĺpec „Výška v € (Paušál)“), nie je potrebné vedenie účtovníctva. Nebudeš si teda uplatňovať bežné výdavky počas podnikania, ale iba paušálne výdavky + ZP (zdravotné poistenie) + SP (sociálne poistenie). Pre príjmy v roku 2019 a neskôr môže byť maximálna výška paušálnych výdavkov najviac 20 000 € za rok, pričom mesačne to bude 60% z úhrnu príjmov (v tabuľke riadok Paušálne výdavky).

Popis položkyVýška v €Výška v € (paušál)
Mesačná fakturácia za počítačové služby
(20 dní x 8 hod x 25 €)
+4 000 €+4 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne)
– preddavok
-79,31 €-79,31 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania
si oslobodený od platenia sociálneho poistenia)
0 €0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná, pretože
sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora)
-50 €0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4,50 €)-90 €0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo,
reprezentuje táto položka náklady na jeho servis
a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníš motorové
vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady)

-200 €
0 €
Paušálne výdavky0 €1 666,66 €
(max 20 000
ročne)
Príjem celkom+4 000 €+4 000€
Výdavky celkom-419,31 €-79,31 €
Základ dane3 580,69 €2 254,03 €
Mesačná daň (Základ dane x 0,15)-537,10 €-338,10 €
Mesačný zisk (Príjmy – Výdavky – Mesačná daň)+3 043,59 €+3 582,59 €

Prvý rok podnikania – ročná bilancia

Popis položkyVýška v €Výška v € (paušál)
Mesačná fakturácia za počítačové služby
(20 dní x 8 hod x 25 € x 12 mesiacov)
+48 000 €+48 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne)-951,72 €-951,72 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania
si oslobodený od platenia sociálneho poistenia)
0 €0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná, pretože
sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora)
-600 €0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4,50 €)-1 080 €0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo,
reprezentuje táto položka náklady na jeho servis
a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníš motorové
vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady)

-2 400 €
0 €
Náklady za vedenie účtovníctva-200 €0 €
Nákup HARDWARE (napr. notebook)– 1 000 €0 €
Nákup SOFTWARE (napr. ESET Smart Security 64,90 €
+ Misrosoft Office 2019 259,99 € – jednorázovo)
– 324,89 €0 €
Paušálne výdavky0 €-20 000 €
(maximum*)
Príjem celkom+48 000 €+48 000€
Výdavky celkom-6 556,61 €-951,72 €
Základ dane+41 443,39 €+27 048,28 €
Mesačná daň (Základ dane x 0,15**)-6 216,51 €-4 057,24 €
Ročný zisk (Príjmy – Výdavky – Ročná daň)+35 226,88 €+42 991,04 €

* Samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60% ich zdaniteľného príjmu, najviac však 20 000 € ročne.

**15% zo základu dane pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

V druhom (2) roku podnikania ti vzniká povinnosť platiť aj sociálne poistenie a cestnú daň za motorové vozidlo. Minimálna výška sociálneho poistenia je približne 187,78 EUR mesačne (čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti). Výška cestnej dane sa stanovuje na základe evidencie vozidla v územnom celku a na základe objemu valcov.

Vo výpočte nebolo zohľadnené zníženie základu dane o nezdaniteľné položky z dôvodu variability výpočtu vzhľadom na rôzne kritériá. Pokiaľ spĺňaš potrebné kritériá, tak si od základu dane môžeš ešte odpočítať:

Týmto spôsobom môžeš ešte dodatočne znížiť daňový základ a zvýšiť celkový zisk.

Z príkladu ročného porovnania bežných výdavkov a paušálnych výdavkov vyplýva, že v tomto prípade sú výhodnejšie paušálne výdavky. Ich obrovskou výhodou je, že si nepotrebuješ fyzicky odkladať žiadne bločky, faktúry, či doklady.

Okrem paušálnych výdavkov si živnostník znižuje základ dane aj zaplatenými odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie.

Naše odporúčania na vytvorenie výdavkov:

 • nákup odbornej literatúry,
 • školenia, certifikácia,
 • nákup kancelárskeho nábytku,
 • nákup hardware (monitor, myš, kabeláž …),
 • nákup software (Microsoft Office, Antivírus …),
 • cestovné náklady (cestovné lístky, náklady na ubytovanie),
 • drogéria (čistiace prostriedky, toaletný papier …),
 • náklady spojené s kanceláriou (maľovanie, tapetovanie, koberce …),
 • všetky ďalšie výdavky súvisiace s predmetom tvojho podnikania.

Výpočet ročného zisku je iba orientačný a bol vyhotovený ku dňu 1.2.2022. Výška nákladov a odvodov sa môže meniť podľa platných právnych predpisov.

32 802

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

681

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days