Nové roly v obchodníckom tíme

Nové roly v obchodníckom tíme

16.03.2022
3 min.

TITANS sales tím sme začali intenzívne formovať v roku 2018, keď k nám nastúpil prvý Account manažér, Mišo. O rok na to ho doplnil Maroš a postupne štyria ďalší členovia – Matej, Dávid, Mišo a Tomáš. Každý z nich až donedávna zastával v tíme rovnakú pozíciu, až kým nevznikla potreba vytvoriť nové roly.

Rola Account Manažéra v TITANS

Account manažéri v TITANS zabezpečujú každodennú komunikáciu so zákazníkmi. Prechádzajú s nimi ich projektové potreby, špecifikujú požiadavky na IT špecialistov, zabezpečujú výber a pohovorovanie vybraných ľudí, ich hladký onboarding a podporu počas celej doby alokácie

Podobný servis poskytujú IT freelancerom. Od prípravy na pohovor, cez vyjednávanie zmluvných podmienok, podpis zmluvy až po zabezpečenie back up-u a riešenia akýchkoľvek problémov počas trvania projektu.

Každodenná podpora a manažment oboch strán (freelancerov aj zákazníkov) nie je ľahká úloha. Vyžaduje neustále prepájanie technického know-how s precíznymi komunikačnými zručnosťami. Naši obchodníci ale vedia, ako na to a každý deň na sebe makajú, aby si svoje roly zastávali čo najlepšie. Sme na nich hrdí.

Nová rola Key Account manažér

V roku 2021 sme zaznamenali ďalší prudký nárast dopytu po IT špecialistoch. Vyzbrojili sme o 100% viac projektov ako rok predtým, čo vyžadovalo intenzívnejšiu komunikáciu so zákazníkmi a väčší nápor práce na našich obchodníkov.

Okrem toho sme sa spojili s investičným partnerom Sanberg Capital a v decembri rozšírili naše pôsobenia do Česka akvizíciou spoločnosti BRIDGEWATER. Týmito krokmi sme začali napĺňať našu víziu o budovaní silného medzinárodného TITANS, ktorý bude prepájať technologický významné IT projekty so šikovnými IT freelancermi naprieč Európou. 

Stúpajúci záujem o IT outsourcing a medzinárodný rast boli dôvodom, prečo sme v sales tíme vytvorili nové roly KEY ACCOUNT MANAŽÉROV a posunuli na nich našich najseniornejších obchodníkov Michala Brandisa a Maroša Baksu.  

Nové role - Key Account manažéri

Na pozícii Key Account môžu viac času venovať potrebám jednotlivých zákazníkov, pozornejšie navnímať ich projektové požiadavky a posúvať level starostlivosti o zákazníka ešte vyššie.  

Mišo a Maroš tak od decembra 2021 fungujú ako MAIN POINT OF CONTACT pre našich zákazníkov, poskytujú komplexnejší mentoring pri obsadzovaní projektov, pripravujú reporty a prognózy a dohliadajú na naplnenie strategických cieľov naprieč celou štruktúrou zákazníka. 

V spolupráci s ostatnými account manažérmi naďalej zabezpečujú kompletnú agendu súvisiacu s alokáciou freelancerov na projekty a flexibilne riešia všetky požiadavky  zákazníkov aj freelancerov.

Nové roly CSO a Business Development Manažér

Veľkou novinkou je aj rola Chief Sales Officer (CSO), ktorú od minulého roka v sales tíme zastáva Tomáš Darvaši.

Ako CSO zabezpečuje rozvoj logiky interných obchodných systémov, procesov a kultúry a pomáha kolegom vytvárať priestor na to, aby sa mohli venovať aktivitám, ktoré im idú najlepšie. Tomáš počas bežného pracovného dňa vykonáva aj mnoho operatívy spojenej s obchodnou činnosťou. Vyhodnocuje rôzne metriky, výkonnosť, či kvalitu poskytovaných služieb. Jeho systémové nastavovanie procesov zabezpečuje hladký chod celého obchodného oddelenia.

Po krátkom čase pôsobenia v roli CSO pribudla Tomášovi aj rola Business Development manažéra. Na tejto pozícii sa venuje komunikácii a rozvoju nových a budúcich zákazníkov. Diskutuje s nimi o prínosoch, synergiách a službách, ktoré im TITANS môže priniesť a ktoré inde určite nenájdu. Je single point of contact pre nových zákazníkov a jeho agendu z veľkej časti tvorí uzatváranie nových zmlúv.

Nové role v obchodníckom tíme

Tímový duch

Skvelá tímová práca, chuť napredovať a silná kolegialita všetkých členov obchodného tímu nás dostáva každým rokom bližšie ku klientom aj freelancerom. Máme priestor budovať s nimi vzťahy, rýchlo rozpoznať ich potreby a včas na ne reagovať

Zdieľaš podobné hodnoty a chceš byť súčasťou nášho rastúceho sales tímu?

Kontaktuj nás a staň sa Account manažérom v TITANS.

Michal Brandis
Key Account manažér

Marián Baksa
Key Account manažér

Tomáš Darvaši
Business Development manažér

32 802

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

681

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days