TITANS v rebríčku TOP 100 Global Most Loved Workplaces

TITANS v rebríčku TOP 100 Global Most Loved Workplaces

19.07.2023
3 min.

V marci sme sa zapojili do globálneho prieskumu Most Loved Workplace, ktorý organizuje renomovaný inštitút BPI. Ide o celosvetovo uznávaný nástroj na meranie spokojnosti, spolupráce, rešpektu a pocitu spolupatričnosti zamestnancov malých aj veľkých firiem. 

Inštitút BPI v spolupráci s magazínom Newsweek zostavil z výsledkov rebríček Top 100 Global Most Loved Workplaces a my sme skončili na krásnom 51. mieste. Predbehli sme dokonca svetových velikánov ako PriceSmart, IPC Systems alebo Teleperformance s viac ako 410 000 zamestnancami. 

Čo to pre nás znamená? 

V prvom rade je to veľký úspech. Byť súčasťou rebríčka, ktorý vyhodnocoval dáta tisícok firiem a ktorý je celosvetovo uznávaný, pre nás znamená veľa. Zároveň je toto umiestnenie dôkazom, že klíma v našej spoločnosti funguje zdravo a naši interní Titani a Titanky sa vo svojom „workplace“ cítia dobre.

Ako prieskum funguje?

Na začiatku sme vyplnili náš firemný profil a odpovedali na špecifické otázky z tzv. Love of Workplace Index™ modelu. Nasledovalo online interview s organizátormi, kde sme šli viac do hĺbky a detailne porozprávali o tom, ako v TITANS fungujeme, čo sú naše hodnoty a čím je špecifická naša firemná kultúra.

V druhej časti spovedali organizátori náš interný tím. Kritériom bolo, aby sa prieskumu zúčastnilo minimálne 33 % zamestnancov. Chceli sme čo najobjektívnejšie dáta, preto sme zapojili ľudí z každého oddelenia. Tí v anonymných dotazníkoch odpovedali na otázky týkajuce sa hodnôt, vzťahov, duševného zdravia alebo vízie do budúcnosti. Z odpovedí vznikol náš osobný Pulse Validation, v ktorom sme dosiahli veľmi pekné skóre. 

Posledným krokom bolo preukázať, že náš firemný pulz meriame poctivo aj mimo prieskumu. Organizátorom sme poskytli dáta z našich pravidelných Puls-checks, v rámci ktorých už niekoľko rokov odkrývame všetky skryté nálady a neustále vylepšujeme naše firemné prostredie.

…a potom sme už len netrpezlivo čakali, až kým jedno júnové ráno neprišiel takýto email:

Thanks for your patience, and Congratulations!

We submitted TITANS Freelancers as one of the 2023 Top 100 Global Most Loved Workplaces to Newsweek! 

Prečo sme sa umiestnili v rebríčku Top 100 Global Most Loved Workplaces?

To najdôležitejšie zhrnieme asi takto:

1. Budujeme zdravé a inkluzívne prostredie, kde každý môže byť sám sebou.

2. Všetky rozhodnutia robíme v súlade s našimi firemnými hodnotami.

3. Rešpektujeme názor každého z nás a zabezpečujeme, aby všetci mohli svoj názor vyjadriť otvorene a bez obáv.

4. Každému ponúkame možnosť zapojiť sa do rozhodovacieho procesu a ovplyvniť tým dianie vo firme.

5. Všetci chápeme, ako naša pracovná angažovanosť prispieva k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa a navzájom sa podporujeme pri jeho plnení.

6. Pomáhame si pri dosahovaní vlastných čiastkových cieľov a pri našom osobnom rozvoji.

7. Snažíme sa byť k sebe úprimní a vždy si odovzdať konštruktívny feedback. 


A ako to vyzerá v praxi? Našu firemnú kultúru a hodnoty odzrkadľujú napríklad tieto aktivity:

  • Ako dodávateľov firemných materiálov, merchu a darčekov si vyberáme lokálne firmy s poctivými výrobkami, lebo našou kľúčovou hodnotou je kvalita.
  • Organizujeme spoločné eventy, team-buildingy a workshopy, aby sme upevnili vzájomné vzťahy a naučili sa jeden druhého chápať a rešpektovať.
  • Prepájame sa s neziskovými organizáciami a vytvárame dobrovoľnícke projekty, aby sme rástli ako ľudia a využili náš potenciál aj mimo firmy.
  • Prostredníctvom nástroja Puls-checks zhromažďujeme a vyhodnocujeme feedback zamestnancov na dianie vo firme a rozhodovacie procesy.
  • Podporili sme podcast Nevyhorení a otvorili tému duševného zdravia, lebo nám záleží na mentálnej a vnútornej pohode našich zamestnancov.

Na záver by sme radi poďakovali našim CEOs, Marekovi a Robovi a našej CHRO Miške, ktorí náš Most Loved Workplace neustále zlepšujú a rozvíjajú. 

Miške ďakujeme aj za to, že nás do prieskumu zapojila, pripravila všetky potrebné materiály, absolvovala interview s organizátormi a urobila kvantum ďalších vecí, ktoré pomohli nášmu umiestneniu. 

Ďakujeme.

31 347

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

660

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

435 090

Úspešne dodaných
man-days