Účtovníctvo ľavou zadnou | TITANS freelancers

Účtovníctvo ľavou zadnou

Novinky z účtovníctva a daní v roku 2021.

22982
IT freelancerov
v našej databáze
2438
Zrealizovaných
pohovorov
5142
Priemerná
mesačná odmena (EUR)
138150
Dodaných
MANDAY-ov

Aj tento rok prinášame našu príručku ÚČTOVNÍCTVO ĽAVOU ZADNOU, do ktorej sme zozbierali najdôležitejšie zmeny z oblasti účtovníctva a daní v roku 2021.

Príručku sme koncipovali tak, aby bola nápomocná aj pri vypĺňaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

Obsahuje vzorce pre výpočet daňovej povinnosti, dôležité čísla a tabuľky týkajúce sa daní a odvodov a upozornenia na zmeny v oblasti daňových zákonov.

Príručku sme rozdelili do piatich sekcií:

  1. MINIMÁLNA MZDA A ŽIVOTNÉ MINIMUM
  2. ZMENY V SÚVISLOSTI S NEZDANITEĽNÝMI ČASŤAMI ZÁKLADU DANE
  3. DAŇOVÝ BONUS
  4. SADZBY DANE Z PRÍJMOV FO A PO
  5. ODVODY DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Dúfame, že ti naša príručka pomôže lepšie sa zorientovať vo vesmíre daní a iných povinností voči štátu.

Prajeme príjemné účtovanie!

Späť na všetky príspevky