Náklady na živnosť

Možnosti účtovania nákladov a výpočet zisku IT freelancera

Možnosti účtovania nákladov a výpočet zisku IT freelancera

Základné parametre výpočtu:

 • právna forma - živnosť zameraná na IT služby,
 • neplatca DPH,
 • slovenské právne predpisy,
 • vedenie motorového vozidla v účtovníctve,
 • príjem je označený znamienkom plus (+),
 • výdavok je označený znamienkom mínus (-).
 • mesačná fakturácia za počítačové služby je variabilná vzhľadom na množstvo dodaných služieb - uvedená priemerná hodnota je 20 dní, teda 20 dní x 8 hodín denne za každý mesiac.

Chceš vedieť, aký bude tvoj mesačný/ročný zisk a náklady?

1. Prvý rok podnikania - mesačná bilancia

Pokiaľ sa rozhodneš pre paušálne výdavky (stĺpec "Výška v € (Paušál)"), nie je potrebné vedenie účtovníctva. Nebudeš si teda uplatňovať bežné výdavky počas podnikania, ale iba paušálne výdavky + ZP (zdravotné poistenie) + SP (sociálne poistenie). Pre príjmy v roku 2019 a neskôr môže byť maximálna výška paušálnych výdavkov najviac 20 000 € za rok, pričom mesačne to bude 60% z úhrnu príjmov (v tabuľke riadok Paušálne výdavky).

Popis položky Výška v € Výška v € (Paušál)
Mesačná fakturácia za počítačové služby (20 dní x 8 hod x 25 €) +4 000 € +4 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne)
- preddavok
-66,78 € -66,78 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania si oslobodený od platenia sociálneho poistenia) 0 € 0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná pretože sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora) -50 € 0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4,50 €) -90 € 0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo, reprezentuje táto položka náklady na jeho servis a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníte motorové vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady) -200 € 0 €
Paušálne výdavky 0 € 1 666,66 € (max 20 000 ročne)
Príjem celkom +4 000 € +4 000 €
Výdavky celkom -401,81 € -1 733,44 €
Mesačná daň (Základ dane krát 0,19) -681,95 € -430,65 €
Mesačný zisk (Základ dane mínus Mesačná daň) +2 916,24 € +3 569,35 €

2. Prvý rok podnikania - ročná bilancia

Popis položky Výška v € Výška v € (Paušál)
Ročná fakturácia za počítačové služby (20 dní x 8 hod x 25 € x 12 mesiacov) +48 000 € +48 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne) -801,36 € -801,36 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania si oslobodený od platenia sociálneho poistenia) 0 € 0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná, pretože sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora) -600 € 0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4,50 €) -1 080 € 0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo, reprezentuje táto položka náklady na jeho servis a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníte motorové vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady) -2 400 € 0 €
Náklady za vedenie účtovníctva -200 € 0 €
Nákup HARDWARE (napr. notebook) -1 000 € 0 €
Nákup SOFTWARE (napr. ESET Smart Security 49,90 € + Microsoft Office 2016 279 € - jednorazovo) -329 € 0 €
Paušálne výdavky 0 € -20 000 € (maximum)*
Príjem celkom +48 000 € +48 000 €
Výdavky celkom -6 410,36 € -20 801,36 €
Základ dane (Príjem celkom mínus Výdavky celkom) +41 589,64 € +27 198,64 €
Ročná daň (Základ dane krát 0,19) -7 902,03 € -5 167,74 €
Ročný zisk (Základ dane mínus Ročná daň) +33 687,61 € +42 832,26 €

V druhom (2) roku podnikania ti vzniká povinnosť platiť aj sociálne poistenie a cestnú daň za motorové vozidlo. Minimálna výška sociálneho poistenia je približne 158,11 € mesačne.

* Samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť uplatňovať paušálne výdavky vo výške 60% ich zdaniteľného príjmu, najviac však 20 000 € ročne.

Vo výpočte nebolo zohľadnené zníženie základu dane o nezdaniteľné položky z dôvodu variability výpočtu vzhľadom na rôzne kritéria. Pokiaľ spĺňaš potrebné kritéria, tak si od základu dane môžeš ešte odpočítať:

Všetky potrebné informácie o nezdaniteľných položkách si môžeš prečítať v nasledujúcom článku.

Týmto spôsobom môžeš ešte dodatočne znížiť daňový základ a zvýšiť celkový zisk. 

Na základe exemplárneho ročného porovnania bežných výdavkov a paušálnych výdavkov vyplýva, že v tomto prípade sú výhodnejšie paušálne výdavky. Ich obrovskou výhodou je, že si nepotrebuješ fyzicky odkladať žiadne bločky, faktúry, či doklady.

Okrem paušálnych výdavkov si živnostník znižuje základ dane aj zaplatenými odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie.

V druhom (2) roku podnikania ti vzniká povinnosť platiť aj sociálne poistenie a cestnú daň za motorové vozidlo. Minimálna výška sociálneho poistenia je približne 158,11 € mesačne (čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti). Výška cestnej dane sa stanovuje na základe evidencie vozidla v územnom celku a na základe objemu valcov

Naše odporúčania na vytvorenie výdavkov:

 • nákup odbornej literatúry,
 • školenia, certifikácia,
 • nákup kancelárskeho nábytku,
 • nákup hardware (monitor, myš, kabeláž ...),
 • nákup software (Microsoft Office, Antivírus ...),
 • cestovné náklady (cestovné lístky, náklady na ubytovanie),
 • drogéria (čistiace prostriedky, toaletný papier ...),
 • náklady spojené s kanceláriou (maľovanie, tapetovanie, koberce ...),
 • všetky ďalšie výdavky súvisiace s predmetom tvojej živnosti.

Výpočet ročného zisku je iba orientačný a bol vyhotovený ku dňu 31.1.2019. Výška nákladov a odvodov sa môže meniť podľa platných právnych predpisov.