Náklady na živnosť

Možnosti účtovania nákladov a výpočet zisku IT freelancera

Možnosti účtovania nákladov a výpočet zisku IT freelancera

Mesačná fakturácia u nás prebieha na základe schválených mesačných výkazov. Fakturovať nám budeš na základe dodaných hodín a hodinovej sadzby, napr. v prípade 176 hodín v danom mesiaci s hodinovou sadzbou 25 €: 176 x 25 €/hod = 4400 €. 

Základné parametre výpočtu:

 • právna forma - živnosť zameraná na IT služby,
 • neplatca DPH,
 • slovenské právne predpisy,
 • vedenie motorového vozidla v účtovníctve,
 • príjem je označený znamienkom plus (+),
 • výdavok je označený znamienkom mínus (-).
 • mesačná fakturácia za počítačové služby je variabilná vzhľadom na množstvo dodaných služieb - uvedená priemerná hodnota je 20 dní, teda 20 dní x 8 hodín denne za každý mesiac.

Chceš vedieť, aký bude tvoj mesačný/ročný zisk a náklady?

1. Prvý rok podnikania - mesačná bilancia

Pokiaľ sa rozhodneš pre paušálne výdavky (stĺpec "Výška v € (Paušál)"), nie je potrebné vedenie účtovníctva. Nebudeš si teda uplatňovať bežné výdavky počas podnikania, ale iba paušálne výdavky + ZP (zdravotné poistenie) + SP (sociálne poistenie). Pre príjmy v roku 2014 a neskôr môže byť maximálna výška paušálnych výdavkov najviac 5 040 € za rok, teda 420 € mesačne (v tabuľke riadok Paušálne výdavky).

Popis položky Výška v € Výška v € (Paušál)
Mesačná fakturácia za počítačové služby (20 dní x 8 hod x 25 €) +4 000 € +4 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne) -55 € -55 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania si oslobodený od platenia sociálneho poistenia) 0 € 0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná pretože sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora) -50 € 0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4 €) -80 € 0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo, reprezentuje táto položka náklady na jeho servis a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníte motorové vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady) -200 € 0 €
Paušálne výdavky 0 € -420 €
Príjem celkom +4 000 € +4 000 €
Výdavky celkom -385 € -475 €
Mesačný zisk pred zdanením +3 615 € +3 525 €

2. Prvý rok podnikania - ročná bilancia

Popis položky Výška v € Výška v € (Paušál)
Ročná fakturácia za počítačové služby (20 dní x 8 hod x 25 € x 12 mesiacov) +48 000 € +48 000 €
Zdravotné poistenie (minimálne) -660 € -660 €
Sociálne poistenie (v prvom roku podnikania si oslobodený od platenia sociálneho poistenia) 0 € 0 €
Internet a hlasové služby (suma je orientačná, pretože sa líši od zvoleného paušálu alebo operátora) -600 € 0 €
Stravné lístky (20 ks x hodnota lístka 4 €) -960 € 0 €
Ak v účtovníctve eviduješ motorové vozidlo, reprezentuje táto položka náklady na jeho servis a pohonné hmoty (v prípade, že nevlastníte motorové vozidlo, reprezentuje táto položka cestovné náklady) -2 400 € 0 €
Náklady za vedenie účtovníctva -200 € 0 €
Nákup HARDWARE (napr. notebook) -1 000 € 0 €
Nákup SOFTWARE (napr. ESET Smart Security 49,90 € + Microsoft Office 2013 114,62 €) -165 € 0 €
Paušálne výdavky 0 € -5 040 €
Príjem celkom +48 000 € +48 000 €
Výdavky celkom -5 985 € -5 700 €
Základ dane (Príjem celkom mínus Výdavky celkom) +42 015 € +42 300 €
Ročná daň (Základ dane krát 0,19) -7 983 € -8 037 €
Ročný zisk (Základ dane mínus Ročná daň) +34 032 € +34 263 €

Vo výpočte nebolo zohľadnené zníženie základu dane o nezdaniteľné položky z dôvodu variability výpočtu vzhľadom na rôzne kritéria. Pokiaľ spĺňaš potrebné kritéria, tak si od základu dane môžeš ešte odpočítať:

Týmto spôsobom môžeš ešte dodatočne znížiť daňový základ a zvýšiť celkový zisk. 

Na základe exemplárneho ročného porovnania bežných výdavkov a paušálnych výdavkov vyplýva, že v tomto prípade sú výhodnejšie paušálne výdavky. Ak by si sa pri zakladaní živnosti nevedel rozhodnúť, ktoré výdavky sú pre teba výhodnejšie, platí pravidlo, že  v prípade vytvorenia mesačných výdavkov vyšších ako 420 EUR, nie sú pre teba paušálne výdavky výhodné

V druhom (2) roku podnikania ti vzniká povinnosť platiť aj sociálne poistenie a cestnú daň za motorové vozidlo. Minimálna výška sociálneho poistenia je 190 EUR mesačne (čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti). Výška cestnej dane sa stanovuje na základe evidencie vozidla v územnom celku a na základe objemu valcov

Naše odporúčania na vytvorenie výdavkov:

 • nákup odbornej literatúry,
 • školenia, certifikácia,
 • nákup kancelárskeho nábytku,
 • nákup hardware (monitor, myš, kabeláž ...),
 • nákup software (Microsoft Office, Antivírus ...),
 • cestovné náklady (cestovné lístky, náklady na ubytovanie),
 • drogéria (čistiace prostriedky, toaletný papier ...),
 • náklady spojené s kanceláriou (maľovanie, tapetovanie, koberce ...),
 • všetky ďalšie výdavky súvisiace s predmetom tvojej živnosti.

Výpočet ročného zisku je iba orientačný a bol vyhotovený ku dňu 3.1.2014. Výška nákladov a odvodov sa môže meniť podľa platných právnych predpisov.