ERP E-Commerce Project Manager

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného projektového manažéra na zaujímavý projekt implementácie nového ERP systému (prechod z pôvodného) pre inovatívny e-commerce segment v Bratislave.

ODOO

Internal ID 201120B
Name of position ERP E-Commerce Project Manager
Anticipated amount of performance 6000 to 7000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.12.2020 - 01.06.2021
Start of project 01.12.2020, full-time, on-site
Term of allocation 6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • zabezpečenie projektového dohľadu nad celým procesom implementácie/migrácie z existujúceho ERP systému na nový ERP systém v oblasti inovatívneho e-commerce segmentu
 • riadenie dodania požiadavky počas celého trvania projektu od úplného začiatku: kick-off projektu
 • sledovanie a priraďovanie projektových úloh
 • zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu
 • podpora analýzy a tvorby biznis požiadaviek
 • príprava plánu dodania požiadavky za všetky zúčastnené systémy
 • komunikácia s externým dodávateľom pri návrhu implementácie IT riešenia požiadavky s prihliadnutím na cieľovú architektúru, aktuálne nasadené systémy, dostupné zdroje a časový plán
 • úzka spolupráca/komunikácia priamo so CTO/CIO zákazníka, vývojármi a testermi na internej strane a tiež na strane externého dodávateľa
 • zabezpečenie efektívnosti a kvality výstupov spolupracujúcich tímov
 • spolupráca v rýchlo rastúcej technologickej e-commerce spoločnosti 
 • spolupráca v rámci agilného tímu o veľkosti 12+ ľudí

Requirements

 • min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov
 • nevyhnutnou podmienkou sú praktické skúsenosti s projektovým riadením celého procesu implementácie/migrácie ERP systému v prostredí e-commerce, ktorý spracováva tisíce objednávok denne
 • nevyhnutnou podmienkou sú skúsenosti z e-commerce segmentu
 • projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban,...)
 • skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojári, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...)
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 700 €!