Senior Java Programmer, 210917C | Project | TITANS freelancers

Senior Java Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na zaujímavý OFF-SITE / BA / Viedeň projekt z oblasti bankovníctva.

JAVA

Internal ID 210917C
Project Title Senior Java Programmer
Average Rating 5000 to 6000€ monthly
Location Off-site / BA / Viedeň
Term 01.11.2021 - 01.05.2022
Project Start Day 1. 11. 2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia na 2 roky

I am interested in the project

Project Description

 • spolupráca na tvorbe dizajnu a vývoji API
 • integrácia so systémami tretích strán, založených na Java SE 8+, Java EE alebo Spring framewoku
 • návrh, odborná analýza, špecifikácia a implementácia nových funkcionalít
 • tvorba a vykonávanie Unit testov
 • analýza a oprava chýb
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / BA / Viedeň v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom

Project Requirements

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s programovaním v JAVA
 • pokročilá skúsenosť s programovaním v Java SE 8+, Java EE (JPA, JSF, EJB) alebo Spring FW
 • znalosť frameworku Hibernate
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s testovaním v jUnit 5
 • znalosť testovacieho frameworku Selenium
 • znalosť RestAssured
 • skúsenosti s JBoss/WebLogic/Tomcat
 • znalosť Oracle databáz
 • znalosť nástrojov Splunk, Maven, Docker
 • skúsenosti so Scrumom/Agilnou metodológiou
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • výhodou: 
  • znalosť štandardu OAuth
  • základná znalosť front-end technológií a frameworkov ako Angular alebo React
  • skúsenosť s programovaním v Typescript

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!