Ako založiť živnosť

Ako založiť živnosť

05.11.2019
5 min.

Jednoduchý návod, ako založiť živnosť a stať sa IT freelancerom.

1.Ak odchádzaš zo zamestnania

Ak si zamestnaný a dávaš výpoveď kvôli podnikaniu, pred odchodom zo zamestnania si vypýtaj potvrdenie o príjmoch a zaplatených preddavkoch na daň. Budeš ho neskôr potrebovať na účely daňového priznania.

2.Predmety činnosti živnosti

Aby si mohol vykonávať prácu IT freelancera, potrebuješ mať v živnosti zapísaný vhodný predmet činnosti.

Odporúčame vybrať si z nasledujúcich predmetov pre voľnú živnosť:

 • počítačové služby,
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 • reklamné a marketingové služby,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Napíš si na papier zoznam všetkých živností (predmetov činností), ktoré budeš chcieť vykonávať. Živnostenský úrad ti zapíše všetky živnosti do osvedčenia o živnostenskom oprávnení (kedysi nazývaný živnostenský list). Za každú živnosť sa platí poplatok (čítaj v nasledujúcich bodoch).

3.Obchodné meno

Rozhodni sa, aké obchodné meno budeš ako živnostník používať. Pre obchodné mená fyzických osôb – SZČO platí pravidlo, že na začiatku názvu musí byť tvoje meno a priezvisko (môže byť aj s titulmi Ing., Mgr., atď.). Za ním môže, ale nemusí, nasledovať ešte samotný názov firmy. Ak sa napríklad voláš Ján Novák, tvoje obchodné meno by mohlo vyzerať napríklad takto:

 • Ján Novák (pozostávajúce iba z tvojho mena) alebo
 • Ján Novák Freelancer (pozostávajúce z mena a názvu firmy)

4.Živnostenský úrad

Choď na Živnostenský úrad a vyzdvihni si tlačivá potrebné na založenie živnosti. Nezabudni si občiansky preukaz a potrebnú hotovosť. Tlačivá vyplň a odovzdaj spolu so zaplatením správneho poplatku. Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 €. Kolky už nie sú povinné, poplatok je možné zaplatiť aj v hotovosti.

V prípade, ak disponuješ občianskym preukazom s čipom a máš pridelený BOK kód, môžeš si živnosť vybaviť aj sám prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Živnostenské úrady fungujú ako jednotné kontaktné centrá (JKC). Založenie živnosti ti uľahčia tým, že za teba automaticky vybavia niektoré formality:

 • Živnostenský úrad za teba požiada o výpis z registra trestov.
 • Prihlási ťa ako SZČO do zdravotnej poisťovne na platbu zdravotných odvodov.
 • Prihlási ťa na daňový úrad na platbu dane z príjmu fyzických osôb.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) ti úrad vydá do 3 pracovných dní.

5.Sociálna poisťovňa

Do sociálnej poisťovne sa zatiaľ nemusíš prihlasovať. Povinnosť prihlásiť sa do sociálnej poisťovne ti vznikne až v druhom roku podnikania. Ak sa rozhodneš neprihlásiť sa v prvom roku podnikania, nebude sa ti tento čas započítavať do dôchodku, nebudeš mať nárok na nemocenské dávky a ani na podporu v nezamestnanosti v prípade ukončenia živnosti a nenájdenia vhodného zamestnania. Ak chceš mať istotu a dostávať v spomínaných prípadoch (PN, nezamestnanosť) finančnú kompenzáciu, môžeš sa prihlásiť do sociálnej poisťovne ako dobrovoľný platca.

6.Daňový úrad

Z daňového úradu obdržíš poštou oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). DIČ budeš uvádzať na faktúrach a budeš ho používať ako svoj identifikátor pri kontakte s daňovým úradom.

7.Podnikateľský účet

Založ si podnikateľský účet v banke. Nie je to povinné, ale z praktického hľadiska je to takmer nevyhnutnosť.

8.Trvalý platobný príkaz

Zriaď si trvalý platobný príkaz na tvojom podnikateľskom účte, prostredníctvom ktorého budeš platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Neskôr, keď začneš platiť aj odvody do sociálnej poisťovne, zriadiš si trvalý príkaz aj pre tieto účely. Nie je síce povinné platiť odvody trvalým platobným príkazom z účtu, ale je to oveľa praktickejšie a pohodlnejšie než akýkoľvek iný spôsob.

9.Nahlásenie účtu na daňovom úrade

Nahlás svoj podnikateľský účet na daňovom úrade. Musíš tak urobiť do 15 dní od jeho založenia.

Ak si všetko úspešne zvládol a vybavil, mal by si teraz mať k dispozícii:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list),
 • DIČ,
 • zdravotné poistenie,
 • podnikateľský účet.

Ak by si sa chcel stať aj dobrovoľným platcom DPH, treba o to požiadať na daňovom úrade a vyplniť príslušné tlačivá.

10.Poistenie profesijnej zodpovednosti

Ak pôsobíš na projekte ako freelancer, je potrebné si uvedomiť, že môže dôjsť k vzniku škody tretej strane zavinenej tvojou osobou. Voči následkom tejto škody je vhodné uzatvoriť poistenie zodpovednosti.

Princípom poistenia je, že poisťovňa kryje riziká, nehody a škody, ktoré spôsobíš a tým ťa chráni pred obrovskými finančnými kompenzáciami, ktoré by si inak bol nútený hradiť a kryť zo svojich vlastných prostriedkov. Veľkou výhodou je, že toto poistenie si môžeš zahrnúť do nákladov v daňovom priznaní.

Po založení živnosti/spoločnosti sa odporúča uzatvoriť poistenie profesijnej zodpovednosti, pričom poistenie obsahuje nasledujúci rozsah poistného krytia:

 • škoda na zdraví, škoda na veci – majetková ujma spôsobená fyzickým poškodením alebo stratou hmotnej veci vrátane inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej z tohto poškodenia alebo straty, alebo zo straty možnosti používať poškodenú alebo stratenú hmotnú vec
 • poškodenie, zničenie, strata elektronických dát
 • škoda spôsobená na častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí na ktorých poistený, alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak škoda vznikne v dôsledku, alebo počas tejto činnosti
 • územná platnosť poistenia (krytia) je celý svet okrem USA a Kanady

Ak máš záujem uzatvoriť poistenie profesijnej zodpovednosti, kľudne sa na nás obráť a radi ti v tomto smere podáme pomocnú ruku.

Gratulujeme, teraz je z teba FREELANCER! Rozbehni svoju kariéru naplno a užívaj si všetky výhody, ktoré ti život freelancera prináša.

Návod „Ako založiť živnosť“ si môžeš stiahnuť tiež vo formáte PDF:

32 145

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

672

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

444 346

Úspešne dodaných
man-days