Bilancujeme rok 2020 | TITANS freelancers

Bilancujeme rok 2020

Ročné zúčtovanie z dielne TITANS.

22982
IT freelancerov
v našej databáze
2438
Zrealizovaných
pohovorov
5142
Priemerná
mesačná odmena (EUR)
138150
Dodaných
MANDAY-ov

Ešte raz sa obzeráme za minulým rokom, aby sme zhodnotili, aký bol úspešný a ako poohýbal odvetvie IT outsourcingu.

Rok pandémie a home office

Rok 2020 sme odštartovali rázne. Tak, ako je u nás zvykom. Načerpané sily po dovolenkách a hlad po nových výzvach nám v prvom kvartáli priniesli 76 nových projektov.

Začiatkom marca však mnohí vo vzduchu zavetrili krízu. Odrazila sa aj v opatrnosti našich klientov. Po zrušení plánovaných kóderských konferencií (PyCon a CodeCon) sme čoraz viac šípili, že toto nebude obyčajný rok.

Koniec marca a protipandemické opatrenia nakoniec viacerých z nás poslali do nútených home office.

Priebeh roku 2020 z hľadiska obsadzovaných pozícií

  • 2018
  • 2017

Počas krízy sme hľadali riešenia

S príchodom lockdownu sa režim off-site pretavil aj do formy spoluprác s našimi freelancermi. Klienti, ktorí boli zvyknutí na čisté “onsajty”, museli v priebehu niekoľkých dní presedlať na nový štýl kooperácie s alokovanými IT špecialistami.

Rýchla potreba presunu do home office bola výzvou a poučením zároveň. Firmy, ktoré neboli na tento štýl práce pripravené, museli rýchlo zháňať potrebný hardvér i softvér a správne nastaviť všetky infraštruktúrne a bezpečnostné procesy.

Väčšina našich klientov tento prechod zvládla. Tým, u ktorých sa objavili nečakané prekážky, sme pomáhali ako sa dalo. Kontinuálne sme riešili aj nový režim komunikácie s IT freelancermi. Pohovory, uzavretia zmlúv a onboarding prebiehali výlučne na diaľku. Hardvér sme v prípade potreby poslali kuriérom. 

V tomto špecifickom režime sme pracovali viac-menej celý rok. Obmedzenia sa striedali s uvoľňovaním opatrení, home office s prácou on-site.

Najviac obsadených projektov v histórií

Rok 2020 bol ťažký. O tom niet pochýb. Avšak, čo sa počtu projektov týka, ide o najúspešnejší rok v histórii TITANS. Podarilo sa nám získať 263 IT projektov a rok 2019 sme tým pokorili o 25%.

Aj čísla dokazujú, že to bol rok home office. Veľa našich klientov počas neho zistilo, že vedia plnohodnotne a dokonca efektívnejšie realizovať IT projekty aj formou off-site spoluprác.

Počet off-site alokácií tak vzrástol takmer o 50%. Z celkových 263 IT projektov sme zaznamenali 76 ako čistý off-site a pri 137 projektoch išlo o spoluprácu v kombinovanom režime (on-site + off-site).

Dĺžka projektov

Naši Titani strávili minulý rok na projektoch v priemere 7,4 mesiaca. Pri tomto údaji došlo v porovnaní s rokom 2019 k miernemu poklesu. Zmenu si vysvetľujeme ako dôsledok pandemickej krízy a neistoty s ňou spojenej.

Hlavne v období prvej vlny, keď bola situácia nejasná a nik presne nevedel, čo ho čaká, sa naši klienti spoliehali na flexibilitu. Preferovali krátkodobé alokácie, aby dokázali lepšie reagovať na nové situácie a zmeny s tým spojené.

Dlhodobo však sledujeme nárast priemernej dĺžky projektov a vnímame, že naši freelanceri fungujú ako plnohodnotní členovia IT tímov. Či už v časoch normálnych alebo pandemických.

Kategórie projektov

Čo sa kategórií týka, kraľovala JAVA. Na projekty sme vyslali presne 44 vyzbrojených Java programátorov. Zo zvyšného koláča si väčšiu časť ukrojili JavaScript developeri (30 projektov) a Projektoví manažéri (22 projektov).

V roku 2020 sme zaznamenali zvýšený dopyt po DevOps špecialistoch (15 projektov). V porovnaní s rokom 2019 a 2018 je to presný trojnásobok. Automatizácia a agilita sú v merítku čoraz väčšieho počtu IT spoločností a predpokladáme, že tento trend bude pokračovať.

Percentuálne rozdelenie projektov v roku 2020

  • JAVA programátor
  • .NET programátor
  • JAVASCRIPT programátor
  • WEB programátor
  • BIZNIS/ICT analytik
  • TESTER
  • PYTHON programátor
  • ostatné

Oslavy aj vzdelávanie na diaľku

Náročnú 2020tku sme zvládli. A to zásluhou každého jedného člena nášho interného tímu. Sme hrdí a veľmi si vážime nasadenie, s akým sa naši kolegovia a kolegyne počas minulého roku vrhali do pracovných výziev. Či už z firemných priestorov alebo z prostredia home office.

Všetci sme si želali, aby sme naše spoločné úspechy mohli osláviť spoločným teambuilding-om a inými mimopracovnými aktivitami. Rok 2020 tomu, bohužiaľ, nebol naklonený. Príchod nových dvoch interných síl aj siedme narodeniny sme oslávili na diaľku.

Diaľkovo sme sa venovali ešte jednej príjemnej aktivite. V júni sme spustili náš prvý online workshop pre študentov SŠ s názvom “Zabodujem svojím CV”. Workshop navrhol a vyskladal tím našich recruiterov s cieľom naučiť študentov ako písomnou formou predať to, čo doteraz v živote dosiahli. Keďže sa tejto aktivite dostalo veľa pozitívneho feedbacku, určite v nej budeme pokračovať.

Dopyt po IT freelanceroch stúpa

Rok čo rok sledujeme na Slovensku aj v zahraničí rastúci záujem firiem o IT outsourcing. V roku 2020 sme zaznamenali 20% nárast dopytu po IT freelanceroch v porovnaní s rokom 2019.

Spoločnosti prestávajú budovať rozsiahle IT oddelenia. Čoraz častejšie sa dopytujú po kvalitných IT freelanceroch, ktorými dopĺňajú chýbajúce kapacity. Rastie záujem o dynamický prenájom tímu na obdobie, kedy ho biznisovo potrebujú.

IT outsourcing ponúka flexibilitu, šetrí firmám čas a znižuje ich náklady. Ide o efektívne riešenie, či už v pandemických časoch alebo mimo nich.

Ako vidíš, freelancing je v kurze. A preto, ak ťa láka vyskúšať si prácu “na vlastnú päsť”, ozvi sa nám!

Od nášho vzniku sme na projekty alokovali už takmer 1000 freelancerov. Každý mesiac pribudne na náš web 40+ nových projektových príležitostí. A čo je najdôležitejšie – my vieme, čo znamená byť freelancerom. Skúsili sme si to na vlastnej koži. Práve na týchto skúsenostiach budujeme vzťah s každým jedným Titanom, ktorý sa pridá do nášho tímu. Počas spolupráce dostaneš našu plnú podporu. Od výberového procesu, cez onboarding až po ukončenie projektu. V tomto boji sme s Tebou.

JOIN THE TITANS. SUCCESS BEGINS WITH COURAGE.

Späť na všetky príspevky